باز گرداندن فدک از سوی خليفه اول و سپس انصراف

پرسش :

ماجرای باز گرداندن فدک از سوى خليفه اول و سپس انصراف از آن، چه بود؟پاسخ :

بر اساس روايات بسيار، امّ ايمن و حضرت على(ع) در مجلس مطالبه حق حاضر شدند و شهادت دادند. شهادت حسنين نيز در رواياتِ اندكى نقل شده است.[۱]در پاره اى از گزارش ها آمده است كه اين گواهى سبب شد خليفه به حقانيت درخواست آن بانو يقين حاصل كند و براى تأييد مالكيت حضرت فاطمه(ع) رسما سند مالكيتى بنويسد و به ايشان بدهد.[۲]نگارش اين سند نشان از علم حاكم به مالكيت و مهر تأييدى بر حقانيت درخواست دختر رسول خدا(ص) بود.

حضور خليفه دوم در گزارش هاى مربوط به فدك و شركت او در احتجاج ها به نفع ابوبكر، نشان از نقش پر رنگ وى در اين رويداد دارد. در پايان همين جلسه و پس از نگارش سند، خليفه دوم با بازگردانى فدك مخالفت ورزيد و به پاره كردن و از ميان بردن سند فدك اقدام كرد.[۳]خليفه اول كه در ميان دو راهى قرار گرفته بود سخن جديدى را مطرح ساخت و از حضرت فاطمه(ع) گواهان بيشترى را طلبيد.[۴]


[۱]. تاريخ يعقوبى : ج ۲ ص ۴۶۹ ؛ الصواعق المحرقة : ج ۱ ص ۹۳ .

[۲]. الاختصاص : ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ؛ السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۴۸۸ .

[۳]. الاختصاص : ص ۱۸۴ ـ ۱۸۵ ؛ السيرة الحلبيّة : ج ۳ ص ۴۸۸ ، شرح نهج البلاغة ، ابن ابى الحديد : ج ۱۶ ص ۲۷۴ .

[۴]. تفسير القمّى : ج ۲ ص ۱۵۵ ، الشافى : ج ۴ ص ۹۷ ـ ۹۸ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت