تاريخ : یکشنبه 1395/11/3
کد خبر: 56036
رشته تخصصی صحیفه سجادیه در حوزه علمیه راه اندازی شود

رشته تخصصی صحیفه سجادیه در حوزه علمیه راه اندازی شود

معاون جامعه و روحانیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: راه اندازی مرکز تخصصی صحیفه سجادیه اقدام ارزشمندی است که می تواند تا حدی جبران کم کاری ها پیرامون این تراث شیعه و اهل بیت(ع) باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری«حوزه»، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری در دیدار برگزار کنندگان کنگره امام سجاد(ع) و مدیران مرکز تخصصی صحیفه سجادیه اظهارداشت:

تا کنون، کار زیرساختی برایصحیفه سجادیهصورت نگرفته است و راه اندازی کلاس های تربیت مربی صحیفه سجادیه، شناسایی اساتید صحیفه سجادیه و غیره جهت ایجاد زیرساخت های رشته تخصصی صحیفه سجادیه در حوزه علمیه الزامی است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با بیان اینکه صحیفه سجادیه سرمایه معنوی بزرگ است، افزود:

کتابصحیفه سجادیهبه عنوان تراث شیعه واهل بیت(علیهم السلام)است که امروز در اختیار ما قرار گرفته است، تا کنون از آن غفلت شده است و حق آن ادا نشده است.

وی ادامه داد: فعالیت های مرتبط با صحیفه سجادیه یکی از کارهای بزرگ و ارزشمند اعضای کنگره بین المللی امام سجاد(علیه السلام) است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با اشاره به خونگرم و ولایتمدار بودن مردم استان هرمزگان، گفت:

مردم استان هرمزگان دارای ظرفیت بزرگی هستند و با قدرت، مقاوت، ایستادگی و پایمردی طی سالیان متوالی یک حرکت ارزشمند کنگره بین المللی امام سجاد(علیه السلام) را دنبال می کنند.

آیت الله حسینی بوشهری، فعالیت های تخصصی درباره صحیفه سجادیه را دلگرم کننده خواند و افزود:

راه اندازی رشته تخصصی صحیفه سجادیه نیاز به متن مناسب، استادان متخصص و زیرساخت های مناسب دارد تا این رشته تداوم داشته باشد.

وی تصریح کرد: تا کنون، کار زیرساختی برای صحیفه سجادیه صورت نگرفته است و راه اندازی کلاس های تربیت مربی صحیفه سجادیه، شناسایی اساتید صحیفه سجادیه و غیره جهت ایجاد زیرساخت های رشته تخصصی صحیفه سجادیه در حوزه علمیه الزامی است.

معاون جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ایجاد مرکز تخصصی صحیفه سجادیه را یکی از فعالیت های تأثیرگذار عنوان کرد و ادامه داد:

تجربه سفرهای حج این پیام را به ما داد که صحیفه سجادیه از جمله کتاب هایی است که برای همه مسلمانان زیبایی دارد، به طوری که برادران اهل سنت هم نسبت به این کتاب ارزشمند ارادت دارند.

آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که صحیفه سجادیه سرمایه معنوی بزرگی است، تأکید کرد:

کتاب صحیفه سجادیه به عنوان تراث شیعه و تراث اهل بیت(علیهم السلام) است که امروز در اختیار ما قرار گرفته است، اما تا کنون از آن غفلت شده است  و حق آن ادا نشده است.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :