كاوشي در معنا و مصداق عبارتِ خامس آل عبا

نشریه : صحیفه اهل بیت (علیهم السلام)

نویسنده : پديدآورنده : سید محسن موسوی

سال / شماره پیاپی / صفحه 8

چکیده :

«خامس اصحاب الکساء» یا «خامس آل عبا» از اصطلاحاتی است که در متون زیارتی شیعه با آن مواجه می‌‌شویم. در برخی از این متون، برخلاف آنچه که پیش‌تر شنیده‌‌ و به کار برده‌‌ایم، این عبارت بر افرادی غیر از حضرت سیدالشهداء(ع) مانند امام علی(ع) و امام حسن(ع) به کار برده می‌‌شود. در این نوشتار که به شیوه‌‌ی توصیفی ـ تحلیلی به سامان رسیده است، کوشش شده تا درباره‌‌ی معنا و مصداق این عبارت، به بحث پرداخته شود. لذا ابتدا به معنا و مفهوم این اصطلاح و اینکه چه کسانی خامس آل‌عبا هستند، پرداخته شده و مستندات اطلاق این عنوان بر هر یک از آل عبا ارائه می‌‌گردد. سپس در ادامه به این مسأله پرداخته می‌شود که آیا این عنوان از عناوین و ویژگی‌‌‌‌های اختصاصی امام حسین(ع) است یا اینکه عنوان عامی است که بر هر یک از پنج تن آل عبا قابل تطبيق و اطلاق است؟ یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد که خامس در این متون، به معنای پنجمین نفر نبوده و فرد مورد خطاب در زیارت، به عنوان یکی از پنج ‌‌تن اهل کساء برشمرده می‌‌شود.

کلیدواژه‌های مقاله :خامس آل عبا - امام حسین