مدیریت عواطف از دیدگاه نهج البلاغه

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : فرزانه علیزاده
پديدآورنده : محمد رضا شرفی

سال / شماره پیاپی / صفحه 22

چکیده :

اهمیت عواطف و ضرورت مدیریت اثربخش آن‌ها،‏ باعث شکل‌گیری طیف وسیعی از نگرش‌ها،‏ نسبت به مدیریت عواطف شده است. با توجه به این پراکندگی آراء از یک سو و نگاه عمیق امیرالمؤمنین (علیه السلام) به موضوعات روابط انسانی در نهج البلاغه از سویی دیگر،‏ بررسی مدیریت عواطف از دیدگاه حضرت علی (علیه السلام) دارای ضرورتی دوچندان می‌شود. چرا که بهره‌گیری از سیره‌ عملی حضرت علی (علیه السلام) به ویژه نگاه حضرت به مصادیق عاطفه و شیوه‌های مدیریت آن در رویارویی با مسائل و مشکلات اجتماعی،‏ می‌تواند الگوی مناسبی برای تمامی افراد جامعه باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانه‌ای به بیان مؤلفه‌های روش‌ مدیریت عواطف از منظر نهج البلاغه می‌پردازد. نتایج به دست‌آمده از پژوهش نشان می دهد شناخت و مدیریت عواطف با به كارگيري روش شناختي و روش رفتاري امكان‌پذير است و قدرت تحليل،‏ كنترل،‏ حفظ تعادل در برابر مقتضیات زندگی را بالا مي‌برد و در مجموع گام بزرگی برای سعادت دنیوی و اخروی انسان برداشته می شود.

کلیدواژه‌های مقاله :مدیریت عواطف ، مفهوم عواطف ، نهج البلاغه