طغیان در قرآن و حدیث

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : محمد علی‌آبادی
پديدآورنده : علی‌رضا حسنی

سال / شماره پیاپی / صفحه 19

چکیده :

یکی از مسائل مهم و قابل تأمل،‏ در آیات آغازین قرآن کریم مسئلهٔ‌ٔ «طغیان انسان» است؛ مسئله‌ایی که اهمیت و ضرورت آن را می‌توان،‏ در اولویت طرح مسئلهٔ طغیان در آغاز وحی،‏ نخستین مأموریت حضرت موسی (علیه السلام) برای درمان طغیان فرعون و عقوبت سخت طاغیان به خوبی مشاهده کرد.
قرآن کریم با پرداختن به ابعاد مختلف این مسئله،‏ اعم از علل و عوامل پدیداری،‏ علائم،‏ نشان‌ها و راه‌های برون‌رفت و درمان آن،‏ ضمن تأکید بر اهمیت درمان آن،‏ زمینهٔ رشد و کسب مکارم اخلاق را برای هر انسان طالب سعادت،‏ فراهم می‌سازد؛ احساس بی‌نیازی (استغنا)،‏ خودبرتر بینی (استکبار)،‏ رفاه زدگی،‏ عدم تزکیه و تهذیب نفس،‏ از جمله مهم‌ترین عوامل پدیداری طغیان در قرآن کریم معرفی شده‌اند،‏ که با علائمی چون: بخل،‏ دنیاپرستی،‏ کینه‌ورزی و دشمنی با یکدیگر و تأثیرپذیری از جریانات انحرافی بروز و ظهور پیدا می‌کند.
آیات نورانی وحی و روایات ارزشمند معصومان (علیهم السلام) مؤثرترین راه‌های برون‌رفت و درمانی طغیان را کسب تقوای الهی،‏ تزکیه و تهذیب نفس،‏ یاد مرگ و توجه به معاد،‏ درک حضور خدا،‏ توجه به خلقت خود و اظهار نیاز به درگاه بی‌نیاز می‌دانند که بی‌تردید با بهره‌مندی از این روش‌ها می‌توان از بروز چالش‌های جدی رفتاری در اجتماعات انسانی جلوگیری کرد و زمینه را برای شکل‌گیری جامعهٔ مطلوب دینی و انسانی فراهم ساخت.

کلیدواژه‌های مقاله :تقوا ، تزکیه ، طغیان ، استغنا ، خَشیَتْ