سر مقاله

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : سردبير : منصور پهلوان

سال / شماره پیاپی / صفحه 1-5

چکیده :

بسم اللّه الرحمن الرحیم
1. خدای متعال، بخشنده‌ای است که بخشش خود را به منت و توقع نمی‌آلاید و بنای خود را بر چنین بخششی نهاده است:
لا یبیع نعمته بالأثمان و ... لا یکدّر عطایاه بالإمتنان (صحیفه، دعای سیزدهم)
رسول خدا سفیر الهی است که آیتی از چنین بذل و بخشش آسمانی را نمایان می‌سازد. لذا می‌فرماید: «هر یک از شما با بدهی از دنیا رفت و قدرت پرداخت بدهی خود را نیافت، من متولّی بدهی اویم. در حالی که هر کس از دنیا رفت و ارثی برای ورثه‌اش باقی گذاشت، به ورثه می‌رسد». و این است معنای ولایت و پدری حضرتش بر امت (معانی الاخبار ص 52، کافی ج 1 ص 406. بنگرید: جامع احادیث الشیعه ج 23 ص علیه السلام 36 - علیه السلام 46)