بررسی تطبیقی جایگاه و چگونگی ذکر صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله در احادیث فریقین

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : علی اکبر کلانتری

سال / شماره پیاپی / صفحه 59-80

چکیده :

درود فرستادن برپیامبر صلی الله علیه و آله و خاندان او:، از ذکرهای مهم و پراستعمالی است که در امت اسلامی، جایگاهی رفیع و بی‌بدیل دارد.
این ذکر، درروایات اهل سنت، با عبارت‌‌های گوناگون و عمدتا به چهار صورت نقل شده که یکی از این صورت‌‌ها، مشهورتر و به نظر آنان از اعتبار بیشتری برخوردار است، ولی دامنه این اختلاف در میان شیعه کمتر است و به هر حال می‌توان با بررسی بیشتر در این زمینه و رفع برخی ابهامات، از این عامل به ظاهر اختلافی، در راستای وحدت جامعه اسلامی، بهره برد.

کلیدواژه‌های مقاله :پیامبر صلی الله علیه و آله، آل پیامبر صلی الله علیه و آله، صلوات، اهل سنت، شیعه.