521 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (3)

پیشتازی در کسب فضایل ‌ (۳)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.

دو مطلب در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بیان شد، یکی ریشه قرآنی داشتن این فراز بود و دیگری بیان حکمت ضرورت پیشتازی در آراستن خود به فضایل اخلاقی و عملی.

سومین مطلب در این رابطه این است که مبدأ سبقت در فضیلت چیست؟ به تعبیر دیگر، ویژگی افرادی که در فضایل اخلاقی و عملی از دیگران سبقت می‌جویند، چیست؟ این مطلب در این آیات قابل ملاحظه است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ * أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُون﴾.

به يقين آنان كه از ترس پروردگارشان هراسانند، و آنان كه به آيات پروردگارشان ايمان دارند، و آنان كه براى پروردگارشان شريك نمى‌آورند، و كسانى كه آنچه (بايد در راه خداوند) دهند مى‌دهند، در حالى كه دل‌هاى آنان هراسان است كه به سوى پروردگارشان باز مى‌گردند، آنان در نيكى‌ها مى‌شتابند و براى آن پيشگامند.

در این آیات، چهار ویژگی برای کسانی که در فضایل اخلاقی و عملی سبقت می‌گیرند، بیان شده است که در واقع مبدأ این خصلت ارزشی است. این چهار ویژگی عبارتند از: خشیت الهی، ایمان متکی بر خشیت و معرفت، اجتناب از شرک جلی و خفی، و مغرور نشدن به عمل خود.

اگر کسی این چهار ویژگی را داشته باشد، در نیکی‌ها شتابان و پیشگام است.

  • 521 - پيشتازی در کسب فضایل ‌ (3) (دانلود)