عقل زنان از منظر نهج ‏البلاغه

نشریه : کتاب و سنت

نویسنده : پديدآورنده : سیده زهرا امینی
پديدآورنده : حسن ابراهیمی

سال / شماره پیاپی / صفحه 17

چکیده :

سخنان امام علی (علیه السلام)،‏ نخستین مصداقِ راسخان در علم بعد از رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) و آشناتر از هر کس به تأویلات قرآن،‏ باید در هر زمینه‌ای،‏ منطقی و مستدل و منطبق بر قرآن باشد.
در خطبهٔ 80 نهج‌البلاغه،‏ امیر المؤمنین عقل زنان را به دلیل پذیرش شهادت دو زن به جای یک مرد ناقص دانسته‏اند،‏ در حالی که مطابق آیهٔ 282 سورهٔ بقره،‏ دلیل این امر احتمال گمراهی یکی از زنان و تذکر و یادآوری زن دوم،‏ بیان شده است.
با توجه به این‌که در کتب لغت،‏ گمراهی در این آیه به فراموشی و نسیان معنا شده است،‏ مسئله‌ این است که آیا گمراهی و نسیان دلیل نقصان عقل است و آیا این سخن امیر المؤمنین منطبق بر قرآنی است که در آیات متعددی،‏ مردان و زنان را به تعقل برای رسیدن به سعادت دعوت کرده است؟
در این مقاله ضمن بررسی سخنان عالمان دینی در این زمینه،‏ با روش استدلالی خاص،‏ صحت کلام امام و انطباق آن بر قرآن اثبات شده است.

کلیدواژه‌های مقاله :عقل زنان ، قرآن ، نهج‌البلاغه ، نقصان