عنوان مجله : پژوهش نامه معارف حسینی (4)
دوره انتشار : فصلنامه
مدير مسئول : محمدحسین مردانی
سردبير : سید محمدکاظم طباطبایی
جانشين سردبير : مهدی مردانی
هیئت تحریریه : دکتر نجف لک زایی، دکتر سید خلیل باستان، دکتر ناصر رفیعی محمدی، دکتر محمد جواد رودگر، دکتر حسین علی سعدی، دکتر علی بیات، دکتر محمد رضا سنگری، دکتر مصطفی دلشاد تهرانی، دکتر غلامرضا خوشفر، دکتر محمدرضا فخر روحانی
آدرس : گرگان، شهرک تالار، آپادانای 9، مجتمع اشراق، طبقه چهارم
صندوق پستی : کد پستی: 4916935379
تلفن : 09113701235
دورنگار : 02143858321
آدرس اینترنتی : http://www.maarefehosseini.ir/

پژوهش نامه معارف حسینی (4)

با توجه به اهمیت و تاثیر عاشورا و امام حسین (ع) در جوامع بشری به ویژه جامعه امروز اسلام ،جمعی از دردمندان صاحب قلم و اندیشمند که ترکیبی از اساتید حوزه و دانشگاه می باشند، با نیتی الهی و به دور از نگرش های سیاسی و زودگذر، بر آن شدند که انتشار فصلنامه پژوهش نامه معارفحسینی را با رویکردی علمی در مرحله اول برای مخاطبان داخل کشور و در گام بعدی برای دنیای اسلام آغاز نمایند.

فصلنامه علمی- تخصصی معارف حسینی ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در صدد است که در حوزه‌های ذیل به ترویج و گسترش فرهنگ حسینی بپردازد:

۱. شخصیت و ویژگی های سیدالشهداء ع به عنوان امام، اسوه و الگو

۲. معارف و احادیث گزارش شده از امام حسین ع یا مرتبط با ایشان

۳. تبیین تاریخی و تاریخ تحلیلی نهضت عاشورا و حماسه کربلا

۴. سیره و سبک زندگی سیدالشهداء ع

۵. تحلیل عصری و روزآمد از سیره حسینی و نهضت عاشورا

۶. معرفی توصیفی ،تحلیلی و انتقادی منابع و مصادر مرتبط با امام حسین ع و نهضت عاشورا

۷. ادب و هنر عاشورایی

۸.سایر موضوعات مرتبط با معارف حسینی

از تمامی علاقه مندان و نویسندگان محترم درخواست می شود که مقالات علمی خود را با توجه به شیوه نامه نگارش مقالات از طریق سامانه نشریه ارسال نمایند.

‌ای که از روز ازل ما را جدا کردی حسین                                  یک نگه کردی و ما را مبتلا کردی حسین.