علل انحراف امّت اسلامی در مستندات قیام عاشورا

نشریه : پژوهشنامه معارف حسینی

نویسنده : پديدآورنده : نصرت نیل ساز
پديدآورنده : مرجان شیری محمدآبادی

سال / شماره پیاپی / صفحه 75-105

چکیده :

امّت اسلامی بعد از وفات پیامبر (ص)، هر روز بیش از پیش از ارزش ­های اسلامی فاصله می­ گرفت و به دوران جاهلی برمی­ گشت، تا جایی که به کشتار شجره ­ی طیّبه و ثقل اصغر، هتک حرمت و به اسارت گرفتن اهل­بیت پیامبر (ص) دست زد. این مقال در صدد است با بررسی خطبه ­ها و احتجاجات امام حسین (ع) و اهل­بیت­شان، در قیام عاشورا و توجه به قرآن و احادیث نبوی، به مهمّ­ترین علل انحراف جامعه اسلامی دست یابد. گرد­آوری اطلاعات به روش کتابخانه ­ای صورت گرفته و پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی نوشته شده است و به این نتیجه دست یافته که مهم­ترین علل انحراف جامعه اسلامی در آن زمان و در واقع در تمام زمان­ ها، ترک اطاعت اهل­بیت و اطاعت و پیروی از حکّام ظالم است که این دو، نتیجه انحرافی است که در سقیفه به وجود آمد و منجر به مهجوریّت اهل­بیت و قدرت یافتن بنی­ امیّه شد.

کلیدواژه‌های مقاله :امت اسلامی، انحراف، قیام عاشورا