آشنایی با کتاب المختار من کلمات الامام المهدی علیه السلام

نویسنده : پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : مهدی هادیان

صفحه 146-163

نشریه : سفینه - 45

چکیده :

این گفتار، به معرفی کتاب "المختار من کلمات الامام المهدی علیه السلام " نوشته آیة الله شیخ محمد غروی (1345-1430ق) می‌پردازد که برای نخستین بار، به شرح و تبیین کلمات امام مهدی علیه السلام پرداخته است. ضرورت توجّه به روایت و درایت سخنان آن حضرت، همراه با توضیح روش نگارش این کتاب، منابع آن، رویکردهای رجالی و فقه الحدیثی و فقهی و اعتقادی کتاب، در این مقاله آمده است.

کلیدواژگان : المختار من کلمات الامام المهدی علیه السلام (کتاب)؛ غروی، محمد؛ سخنان امام مهدی علیه السلام - روایت؛ سخنان امام مهدی علیه السلام - درایت.

  ضرورت توجّه به حجّت حیّ خدا در روزگار، رکن اساسی نظام اندیشة شیعی است. این ضرورت، همان است که در کلام رسای رضوی به عبارت "انا من شروطها" بیان شده و حضرتش را به درگیری با فتنة فرگیر "واقفیه" کشانده است. باری، این ضرورت در زمان فعلی که در دورة امامت آخرین حجّت الهی و ذخیرة خدا برای اقامة کامل دین در سطح جهان است، تأکید بیشتری می‌یابد. از سوی دیگر، شیطان با تمام امکانات خود در تلاش است که این رشتة استوار الهی را به گسست بکشاند و در آن سستی پدید آورد. بدین روی، هر کوششی در راه اقامة نام و یاد امام عصر ارواحنا فداه، جهادی است مقدّس که باید بدان ارج نهاد