آشنایی با کتاب المختار من کلمات الامام المهدی علیه السلام

نشریه : سفینه - 45

نویسنده : پديدآورنده : مجید معارف
پديدآورنده : مهدی هادیان

سال / شماره پیاپی / صفحه 146-163

چکیده :

این گفتار، به معرفی کتاب "المختار من کلمات الامام المهدی علیه السلام " نوشته آیة الله شیخ محمد غروی (1345-1430ق) می‌پردازد که برای نخستین بار، به شرح و تبیین کلمات امام مهدی علیه السلام پرداخته است. ضرورت توجّه به روایت و درایت سخنان آن حضرت، همراه با توضیح روش نگارش این کتاب، منابع آن، رویکردهای رجالی و فقه الحدیثی و فقهی و اعتقادی کتاب، در این مقاله آمده است.

کلیدواژه‌های مقاله :المختار من کلمات الامام المهدی علیه السلام (کتاب)؛ غروی، محمد؛ سخنان امام مهدی علیه السلام - روایت؛ سخنان امام مهدی علیه السلام - درایت.