نقد و بررسی معنای رجوع به پروردگار از دیدگاه عرفان

نشریه : سفینه - 45

نویسنده :

سال / شماره پیاپی / صفحه 164-181

چکیده :

نگارنده در این گفتار، تفسیر عرفانی از آیة "انالله و انا الیه راجعون" را نقد و بررسی کرده است. پس از تقریر بیان عرفا در این مورد، در مورد سه معنی حرف لام در "لله"، سخن گفته و با نفی سنخیت و عینیت میان خالق و مخلوق، به این نتیجه می‌رسد که رجوع بندگان به خداوند متعال، به معنای بازگشت انسان به محضر عدل الهی در قیامت است.

کلیدواژه‌های مقاله :توحید- نقد تفسیر عرفانی؛ آیة " انالله و انا الیه راجعون"؛ رجوع به خدا- دیدگاه‌ها.