آداب و اهداف سوگواری معصومین (ع) بر سید الشهدا (ع)

نشریه : معارف حسینی - 3

نویسنده : پديدآورنده : پیمان صالحی
پديدآورنده : مهدی اکبرنژاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 7-36

چکیده :

بی شک شهادت امام حسین (علیه السلام) بزرگ ترین مصیبتی است که بر جهان تشیع وارد شده است.امامان معصوم(علیهم السلام) نیز نه تنها در ماه محرم بلکه در هر فرصتی که مهیا می شد به اقامه سوگواری بر آن حضرت می پرداختند با این حال متاسفانه سنت عزاداری و سوگواری بر سالار شهیدان در طول تاریخ دچار تحریف و دگرگونی بسیاری شده است تا جایی که به نظر می رسد انجام برخی از اعمال به عنوان عزاداری نه تنها ثوابی ندارد بلکه موجب بدبینی دشمنان اسلام شده و دست مایه ای برای زیر سوال بردن ارزش های والای عاشورا گردیده است.به همین دلیل پژوهش مذکور با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر و متعدده روایی، تلاش کرده است آداب و عزاداری امامان معصوم(علیهم السلام) بر سیدالشهدا(علیه السلام) را به تصویر بکشد.نتایج نشان از آن دارد که سوگواری بر امام حسین(علیه السلام) در سنت معصومین(ع) آداب ویژه ای داشته است از جمله: ترک زینت، لباس سیاه پوشیدن، بر پایی مجالس عزاداری و ایراد خطبه در آن ها، نوحه خوانی، و از مهم ترین اهدافی که امامان معصوم از سوگواری بر سالار شهیدان داشته اند می توان به مواردی چون: حفظ دستاوردهای نهضت عاشورا و آگاه شدن مردم از حقیقت دین حنیف، اشاره کرد.

کلیدواژه‌های مقاله :امام حسین(علیه السلام)، ائمه معصومین(علیهم السلام)، عاشورا، سیره، سوگواری