بررسی و تحلیل فلسفه عاشورا در میان برهمنان حسینی هندوستان

نشریه : معارف حسینی - 3

نویسنده : پديدآورنده : فرزانه اعظم لطفی

سال / شماره پیاپی / صفحه 113-127

چکیده :

حماسه عاشورا الگوی کاملی برای مسلمانان در طول تاریخ است. در واقع امام حسین(علیه السلام) با ندای هل من ناصر ینصرنی این سوال را از فردای بشریت می پرسند و جواب این پرسش را پس از هزاران سال هر کدام از دوستداران اهل بیت(علیهم السلام) با فرهنگ و زبان خاص خود پاسخ می دهند. روزگاری خاندان ابوسفیان دستور جشن و سرور را در روز عاشورا صادر کردند تا با تحریف این واقعه حقانیت آن را متشبه سازند.
این پژوهش به بررسی و تحلیل علل ماندگاری فلسفه عاشورا در میان هندوان و برهمنان حسینی می پردازد.

کلیدواژه‌های مقاله :شیعیان هند، عاشورا، چارن، مرثیه کبت