فاجعه بئر معونه

پرسش :

ماجرای فاجعه بئر معونه چیست؟پاسخ :

فاجعه بئر معونه در سال چهارم هجرى رخ داد . ابو بَراء عامرى از پيامبر خدا(ص) درخواست كرد مبلّغانى به منطقه نجد بفرستد و خود ، حفاظت آنها را به عهده گرفت . چهل تن حافظ قرآن و احكام ، عازم نجد شدند ؛ امّا يكى از سران نجد به نام عامر بن طفيل ، با همكارى برخى از قبيله‏هاى اطراف نجد به آنها حمله برد و پس از جنگى خونين و نابرابر ، همه آنان را به شهادت رساند . تنها كعب بن يزيد از اين واقعه نجات يافت كه با بدنى مجروح ، خبر را به مدينه رساند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت