زمان بنای کعبه

پرسش :

آیا پیش از حضرت ابراهیم(ع) کعبه ساخته شد یا حضرت ابراهیم آن را بنا کرد؟پاسخ :

زمان بناى كعبه به درستى روشن نيست. احاديث و اقوال مورّخين به دو دسته كلى قسمت مى شود:

 الف: دسته نخست مى گويند: حضرت ابراهيم كعبه را ساخته و پيش از ايشان خانه اى با نام كعبه نداشته ايم.

 ب: اين دسته معتقدند كه كعبه پيش از حضرت ابراهيم عليه السلام ساخته شده و ايشان آن را تجديد بنا كرده اند.

 بسيارى از اين دسته، بانى بيت را حضرت آدم عليه السلام مى دانند.

 براى جمع ميان دو قول مى توان گفت كه كعبه توسط حضرت آدم عليه السلام و در موضعى از پيش تعيين شده ساخته شد، ولى با طوفان نوح از بين رفت. پس با راهنمايى خداوند و به دست ابراهيم عليه السلام اين بنا تجديد و مراسم عظيم و مناسك و عبادت بزرگ حجّ به آن حضرت تعليم شد.

 به عبارت ديگر حضرت ابراهيم نقشى هم پايه حضرت آدم عليه السلام در حيات كعبه دارد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت