تعداد بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل

پرسش :

چند نفر با مسلم بن عقیل بیعت کردند؟پاسخ :

در اسناد تاریخی، تعداد بیعت کنندگان با مسلم، متفاوتْ گزارش شده است: دوازده هزار، هجده هزار، بیست و چند هزار، بیست و پنج هزار، و بیش از سی هزار نفر.

بیشتر گزارش ها، تعداد هجده هزار نفر را تأیید می کنند. به نظر می رسد نقل هایی که از دوازده هزار نفر یاد کرده اند، مربوط به ابتدای بیعت باشند که با گذشت زمان، تعداد، افزایش یافته است.

نقل هایی هم که عددهای دیگر را ثبت کرده اند، با توجّه به این که منابع آنها اندک است، احتمالاً گزارش تقریبی و تخمینی هستند.

یادآوری

در شماری از منابع، آمده است که اهل کوفه، ضمن نگارش نامه ای جهت دعوت امام حسین(ع) برای آمدن به کوفه، اظهار داشتند که در کوفه، یک صد هزار جنگجو با ایشان همراهی خواهند داشت.

بدیهی است که این سخن، بر این که پس از ورود مسلم به کوفه، یک صد هزار نفر با وی بیعت کردند، دلالت ندارد؛ بلکه ممکن است به جنگجویان حاضر در کوفه، اشاره داشته باشد یا به جهت تشویق امام(ع) بر آمدن به کوفه، در بیان تعداد علاقه مندان به ایشان، مبالغه شده باشد.[۱]


[۱]. ر.ک: همان، ص ۸۶ـ ۸۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت