13
خردگرايي در قرآن و حديث

سخن مترجم

خردورزى و خردمندى را بايد جانمايه دين و ديندارى دانست؛ چرا كه عقلْ پيامبر باطنى است و شكوفايى آن، هدف برانگيخته شدن پيامبران ظاهرى .
جامعه خردمند و آرمانى اسلام، جامعه اى است كه از خردِ سياسى، اقتصادى، فرهنگى و خردِ در عبادت و معاشرت، برخوردار باشد و عقل را حكمران همه ساحت هاى زندگى بداند . جامعه عصر موعود، نيز جامعه اى است كه از بالندگى و رشد عقلانى برخوردار شده است.
آنچه از پيشوايان دينى در باب خرد و خردمندى به ما رسيده، روشنگر جايگاه خرد در زندگى، كاربرد آن، نشانه هاى خردمند، اسباب بالندگى و پرورش خرد، و راههاى بازدارنده از سقوط در ورطه جهل و نادانى است. اين احاديث، در اين كتاب، با گزينش و ترتيب مناسب سودمند در اختيار ارباب فضلْ قرار گرفته كه برگردان آن به زبان فارسى مى تواند در تعميم فايده آن سودمند باشد.

درباره ترجمه

1 . ترجمه آيات قرآنى در بيشتر موارد بى كم و كاست از ترجمه قرآن كريم استاد محمد مهدى فولادوند گرفته شده است .
2 . درآمد كتاب، بيان ها و چند توضيح بلند، به قلم نويسنده كتاب بوده كه بى كم و
كاست در بَرگردانِ فارسى جاى گرفته است .
3 . مترجم، بر آن بوده است كه در حدّ امكان از ترجمه ساختارى خارج نشود؛ چنانكه بر آن بوده تا از رسايى و روانى ترجمه نيز كم نگذارد .
4 . از حجّة الاسلام سيد حسن اسلامى كه رنج مقابله ترجمه را با متن عربى بر عهده داشته اند و نيز آقاى سيد محمد دلاّل موسوى كه زحمت ويراستارى ترجمه را برخود هموار ساختند، و آقايان فخرالدين جليل وند و ضياء سلطانى كه دشوارى تايپ و صفحه آرايى را بر دوش كشيدند، صميمانه سپاسگزارم .
مهدى مهريزى
رمضان 1420


خردگرايي در قرآن و حديث
 • نام منبع :
  خردگرايي در قرآن و حديث
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1378
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 493800
صفحه از 516
پرینت  ارسال به