تحمل درد

پرسش :

آیا بلافاصله پس از احساس درد باید به پزشک مراجعه کرد؟پاسخ :

تا هنگامی که بدنت درد را تحمّل می کند، از دارو بپرهیز و آن گاه که درد را تحمّل نکرد، پس دارو؛[1] یعنی هر کس سلامتی تنش بر بیماری چیرگی دارد، مداوا نکند؛[2] زیرا چه بسا دارویی که خود، بیماری بر جای می نهد.[3]

[نیاز] نوشیدن دارو برای بدن، همانند [نیاز] صابون برای [شستن] لباس است؛ آن را تمیز می کند؛ امّا کهنه اش هم می کند.[4] پس با درد خویش تا آن هنگام که با تو مدارا می کند، مدارا کن.[5]


[1] مکارم الأخلاق، ج 2، ص 179، ح 2464؛ بحار الأنوار، ج 62، ص 66، ح 14 (از پیامبر خدا(ص)).

[2] اُسد الغابة، ج 6، ص 176؛ الإصابة، ج 7، ص 204 (از پیامبر خدا(ص)).

[3] نثر الدّر، ج 1، ص 181 (از پیامبر خدا(ص)).

[4] شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 300، ح 422 (از امام علی(ع)).

[5] نهج البلاغة، حکمت 27؛ بحار الأنوار، ج 81، ص 204، ح 7 (از امام علی(ع)). پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت