تحمل درد

پرسش :

آیا بلافاصله پس از احساس درد باید به پزشک مراجعه کرد؟پاسخ :

تا هنگامی که بدنت درد را تحمّل می کند، از دارو بپرهیز و آن گاه که درد را تحمّل نکرد، پس دارو؛[۱]یعنی هر کس سلامتی تنش بر بیماری چیرگی دارد، مداوا نکند؛[۲]زیرا چه بسا دارویی که خود، بیماری بر جای می نهد.[۳]

[نیاز] نوشیدن دارو برای بدن، همانند [نیاز] صابون برای [شستن] لباس است؛ آن را تمیز می کند؛ امّا کهنه اش هم می کند.[۴]پس با درد خویش تا آن هنگام که با تو مدارا می کند، مدارا کن.[۵]


[۱]مکارم الأخلاق، ج ۲، ص ۱۷۹، ح ۲۴۶۴؛ بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۶۶، ح ۱۴ (از پیامبر خدا(ص)).

[۲]اُسد الغابة، ج ۶، ص ۱۷۶؛ الإصابة، ج ۷، ص ۲۰۴ (از پیامبر خدا(ص)).

[۳]نثر الدّر، ج ۱، ص ۱۸۱ (از پیامبر خدا(ص)).

[۴]شرح نهج البلاغة، ج ۲۰، ص ۳۰۰، ح ۴۲۲ (از امام علی(ع)).

[۵]نهج البلاغة، حکمت ۲۷؛ بحار الأنوار، ج ۸۱، ص ۲۰۴، ح ۷ (از امام علی(ع)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت