عوامل شادابی تن

پرسش :

عوامل شادابی تن کدام است؟پاسخ :

در روایات از پیامبر خدا(ص) و امامان معصوم(ع) برای شادابی تن و نشاط و شادابی آن، عواملی بیان شده است:

۱. استشمام بوی خوش؛ ۲. پوشیدن جامه نرم؛ ۳. نوشیدن عسل؛ ۴. نگریستن به سبزه؛ ۵. سواری؛ ۶. کفش زرد پوشیدن؛ ۷. حمام کردن؛ ۸. ماساژ دادن بدن؛

۹. قدم زدن؛ ۱۰. در آب غوطه ور شدن؛ ۱۱. نگاه کردن به زن خوش سیما؛ ۱۲. آمیزش جنسی؛ ۱۳. خوردن و آشامیدن؛ ۱۴. مسواک زدن؛ ۱۵. سر را با خَطمی در حمام شستن؛ ۱۶. هم سخن شدن با مردم.[1]


[1] الکافی، ج 6، ص 466، ح 5 و 6؛ الخصال، ص 155، ح 194 و ص 443، ح 37؛ مکارم الأخلاق، ج 1، ص 102، ح 198، ص 127، ح 309 و ص 270، ح 819؛ المحاسن، ج 1، ص 78، ح 40؛ طبّ النبیّ(ص)، ص 6؛ عیون أخبار الرضا(ع)، ص 239، ح 144؛ الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ص 346؛ بحار الأنوار، ج 62، ص 261 و 295 و ج 66، ص 291، ح 3 و ج 76، ص 322، ح 2. پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت