مالک بن نُسَیر

پرسش :

از دشمنان امام حسین(ع) در عاشوراپاسخ :

مالک بن نُسَیر بَدّی کندی، از مهاجمانی است که بر امام حسین علیه السلام یورش آورد و با شمشیر بر سر مبارک امام علیه السلام ضربت زد . امام علیه السلام نیز او را نفرین نمود و او بر اثر آن ، به فقر شدید دچار شد . بنا بر برخی گزارش های تاریخی، دستانش فلج شد و عقلش کم و کاستی پیدا کرد.

 وی در جریان قیام مختار، دستگیر شد و مختار ، دستور داد که دست ها و پاهایش را قطع کنند و رها گردد تا بمیرد.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت