مقام و منزلت كعبه

پرسش :

کعبه چه مقام و منزلتی دارد؟پاسخ :

كعبه نزد اقوام و ملل گوناگون ، مقدّس و باعظمت بوده است. هندى ها با ديده عظمت به آن مى نگريستند و مى گفتند: روح «شيوا»، يعنى سومين اُقنوم از نظر آنان، هنگام ديدار با همسرش از سرزمين حجاز، در حجر الأسود ، حلول كرده است.

صابئيانِ ايران و كلدانيان، كعبه را يكى از هفت خانه بزرگ مى شمردند.[۱]به دليل قدمت و بقاىِ دراز مدّتِ كعبه، گاهى هم مى گفتند: آن جا ، خانه زُحَل است.

ايرانيان نيز به اين دليل كه معتقد بودند روح هرمز در كعبه حلول كرده است، به آن احترام مى گذاشتند و گاهى هم به زيارت آن مى رفتند.

يهوديان هم براى آن ، عظمت قائل بودند و در آن جا، مطابق دين ابراهيم عليه السلام ، به عبادت خدا مى پرداختند. در كعبه تصويرها و تمثال هايى وجود داشت ، از جمله تمثال ابراهيم و اسماعيل عليهماالسلام ، در حالى كه تيرهاى قرعه به دست داشتند ، و نيز تمثال مريم عَذرا و مسيح عليهماالسلام و اين ، نشان مى دهد كه مسيحيان نيز همچون يهود، كعبه را بزرگ مى شمرده اند.

عرب هم بزرگ ترين احترام و عظمت را براى اين خانه قائل بودند و آن را خانه خداوند متعال به شمار مى آوردند و از هر سو به زيارت آن مى رفتند. آنان ، خانه را ساخته دست ابراهيم عليه السلام مى دانستند و حج را از آيين هاى دين او مى دانستند كه نسل به نسل در ميانشان باقى مانده بود.


[۱]. اين هفت خانه بزرگ، آن گونه كه در پانوشت الميزان فى تفسير القرآن (ج ۳ ص ۳۶۰) آمده است، عبارت اند از: ۱ . كعبه ، ۲ . مارس ، بر فراز كوهى در اصفهان ، ۳ . مندوسان در كشور هند ، ۴ . نوبهار در شهر بلخ ، ۵ . بيت غمدان در شهر صنعا ، ۶ . كاوسان در فرغانه خراسان ، ۷ . خانه اى در ارتفاعات كشور چين .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت