حاشية الصحيفة السجادية - صفحه 259

حاشية الصحيفة السجادية

محمّد بن منصور بن ادريس حلى (598 ق)

تحقيق : سيد محمد حسين حكيم

درآمد

سير تاريخى صحيفه پژوهى تا سده 12 هجرى

ارج و شهرت مجموعه نيايش نامه هاى امام زين العابدين عليه السلام آن چنان است كه هر گونه توصيف و عبارت پردازى درباره آن گزاف و زياده به نظر مى آيد. من نيز در اين جا سر آن ندارم كه در باب خصوصيات معنوى و بعد اخلاقى ـ تربيتى صحيفه و يا ديگر ويژگى ها و اهميت آن سخن بگويم.
اين چند صفحه فقط گزارشى گذرا از مجموعه كارهايى است كه پيرامون صحيفه سجاديه تا پايان سده 12ق انجام گرفته، كه آنها را به سه دوره تقسيم مى كنم:
1. دوره روايت (از ابتداى انشاى صحيفه تا 516 ق).
2. دوره رواج نزد خواص (از 516 ق تا زمان محمدتقى مجلسى).
3. دوره رواج عام (از ح 1020 ق و رؤياى مجلسى اوّل به بعد).

1. دوره روايت (از ابتداى انشاى صحيفه تا 516 ق)

از آن جا كه بهاء الشرف در سال 516ق صحيفه را از ابو عبد اللّه محمد بن احمد بن شهريار روايت كرده است، اين سال را به عنوان پايان دوره روايت در نظر گرفتم.

صفحه از 564