127
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

آن . ۱

۲۴۸.امام صادق عليه السلام ـ به مفضّل بن عمر ـ :بنويس و دانشت را در ميان برادرانت پراكنده ساز و هنگام مرگ ، كتابهايت را براى پسرانت به ارث بگذار ، كه روزگارى آشفته بر مردم مى آيد كه در آن جز به كتابهايشان انس نگيرند . ۲

3 / 8

پرسيدن

۲۴۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دانش ، گنجينه و كليد آن پرسش است . پس خدا رحمتتان كند بپرسيد كه به چهاركس پاداش داده مى شود : پرسشگر و گوينده و شنونده و دوستدار آنها . ۳

۲۵۰.امام سجاد عليه السلام :از پرسيدن درباره نادانسته ها كوتاهى مكن؛ هرچند به دانش نامور شده باشى . ۴

۲۵۱.امام باقر عليه السلام ـ در پاسخ به پرسشهاى ابو اسحاق ليثى ـ :بپرس و خوددارى مكن و شرم مدار كه اين دانش را نه متكبّر و نه كمرو فرا نمى گيرند . ۵

۲۵۲.يونس بن عبدالرحمان از برخى يارانش :از امام رضا عليه السلامپرسيده شد : آيا مردم مى توانند پرسيدن از چيزى را كه بدان نياز دارند واگذارند؟ فرمود : نه . ۶

1.المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ، ص ۱۸۸ ، ح ۳۶۲ .

2.الكافى : ج ۱ ، ص ۵۲ ، ح ۱۱.

3.تحف العقول : ۴۱ .

4.نزهة الناظر : ص ۹۲ ، ح ۱۷ .

5.علل الشرائع : ص ۶۰۶ ، ح ۸۱.

6.الكافى : ج ۱ ، ص ۳۰ ، ح ۳ .


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
126

۲۴۳.امام سجاد عليه السلام ـ در رساله حقوق ـ :و امّا حقّ پيشواى علمى تو آن است كه . . . در آنچه از دانش كه به او نيازمندى ، او را بر خودت يارى دهى؛ بدينگونه كه با ترك لذتها و كاستن شهوتها، خردت را براى آن فارغ و فهمت را حاضر و دلت را پاك و ديده ات را روشن سازى . ۱

3 / 5

آموختن شفاهى

۲۴۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دانش را از دهان مردان فرا بگيريد . ۲

3 / 6

خوب گوش دادن

۲۴۵.امام على عليه السلام :هنگامى كه نزد دانشمندى مى نشينى ، براى شنيدن حريصتر از گفتن باش و خوب گوش دادن را مانند خوب گفتن ياد بگير و سخن كسى را قطع مكن . ۳

۲۴۶.امام على عليه السلام :آنكه خوب گوش دهد ، زود بهره برد . ۴

3 / 7

نگارش

۲۴۷.عمرو بن العاص :پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : دانش را در بند كنيد . عرض كردم : دربند كردن آن چگونه است؟ فرمود : نگارش

1.تحف العقول : ۲۶۰ .

2.عوالى اللئالى : ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۶۷ .

3.المحاسن : ج ۱ ، ص ۳۶۴ ، ح ۷۸۷.

4.غرر الحكم : ۹۲۴۳ .

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 29660
صفحه از 236
پرینت  ارسال به