133
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

شكيبايى نورزد ، همواره در خوارى نادانى باقى بماند . ۱

۲۶۸.امام على عليه السلام :بر دانشجوست كه نفسش را به جستجوى دانش عادت دهد و از فرا گرفتن آن ملول نگردد و آنچه را فرا گرفته بسيار نشمارد . ۲

3 / 15

پرهيزگارى

۲۶۹.امام على عليه السلام :دانش جز به پرهيزگارى پاكيزه نگردد . ۳

۲۷۰.از سفارشهاى خضر به موسى عليه السلام :بر دلت جامه پرهيزگارى بپوشان تا به دانش برسى . ۴

3 / 16

فروتنى در برابر آموزگار

۲۷۱.امام على عليه السلام :كسى كه تكبّر مى ورزد ، چيزى فرا نمى گيرد . ۵

۲۷۲.امام صادق عليه السلام :در برابر آنكه از او دانش مى جوييد ، فروتنى كنيد و از دانشمندان متكبّر مباشيد كه باطل شما ، حقّتان را ببرد . ۶

ر . ك : ص 168 «فروتنى براى شاگرد» / ص 204 «فروتنى در برابر وى» .

1.عوالى اللئالى : ج ۱ ، ص ۲۸۵ ، ح ۱۳۵ .

2.غرر الحكم : ۶۱۹۷

3.. غرر الحكم : ۱۰۶۸۹ .

4.المعجم الأوسط : ج ۷ ، ص ۷۹ ، ح ۶۹۰۸.

5.غرر الحكم : ۱۰۵۸۶ .

6.الكافى : ج ۱ ، ص ۳۶ ، ح ۱.


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
132

بياموزى؟ گفت : تو هرگز نمى توانى همپاى من صبر كنى . و چگونه مى توانى بر چيزى كه به شناخت آن احاطه ندارى ، صبر كنى؟ گفت : ان شاء اللّه مرا شكيبا خواهى يافت و در هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد . گفت : اگر به دنبال من مى آيى از چيزى سؤال مكن تا خود از آن با تو سخن آغاز گويم . پس رهسپار گرديدند تا وقتى كه سوار كشتى شدند . وى آن را سوراخ كرد . [موسى ]گفت: آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى؟ واقعا كار ناروايى كردى! گفت : آيا نگفتم كه تو هرگز نمى توانى همپاى من صبر كنى؟ [موسى] گفت : به سبب آنچه فراموش كردم مرا مؤاخذه مكن و در كارم بر من سخت مگير . پس رفتند تا به نوجوانى برخوردند . [ خضر ] او را كُشت . موسى به او گفت : آيا شخص بى گناهى را بدون اين كه كسى را به قتل رسانده باشد كُشتى؟ واقعا كار ناپسندى مرتكب شدى! گفت : آيا به تو نگفتم كه هرگز نمى توانى همپاى من صبر كنى؟ [موسى ]گفت : اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم، ديگر با من همراهى مكن و از جانب من قطعا معذور خواهى بود». ۱

حديث

۲۶۷.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :كسى كه ساعتى بر خوارى فراگرفتن

1.سوره كهف ، آيه ۶۶ ـ ۷۶ .

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 30665
صفحه از 236
پرینت  ارسال به