135
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

ب : آنچه شايسته نيست

3 / 20

آموختن براى غيرخدا

۲۷۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را براى ريا و خودنمايى و به دست آوردن دنيا فرا گيرد ، خداوند بركتش را از وى بر مى دارد و روزى را بر او تنگ مى كند و او را به خودش وا مى گذارد و هركس را خدا به خودش واگذارد ، هلاكتش حتمى است . ۱

۲۷۹.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در سفارش به ابوذر ـ :اى ابوذر! . . . هركس دانش را بطلبد تا بدان مردم را متوجه خود كند ، بوى بهشت را نيابد . اى ابوذر! هركس دانش را بطلبد تا بدان به مردم نيرنگ بزند ، بوى بهشت را نيابد . ۲

۲۸۰.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را براى غير خدا فراگيرد يا با آن غير خدا را اراده كند ، جايگاهش را در آتش تدارك كند . ۳

۲۸۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هركس دانش را از اهلش فرا گيرد و به دانش خود عمل كند ، نجات يابد و هركس با آن دنيا را بطلبد ، همان بهره اوست . ۴

ر . ك : ص 76 «اخلاص» / ص 123 «اخلاص» / ص 167 «اخلاص» / ص 201 «خودنمايى» .

1.مكارم الأخلاق : ج ۲ ، ص ۳۴۸

2.مكارم الأخلاق : ص ۳۶۴ ، ح ۲۶۶۱.

3.سنن الترمذى : ج ۵ ، ص ۳۳ ، ح ۲۶۵۵.

4.الكافى : ج ۱ ، ص ۴۶ ، ح ۱.


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
134

3 / 17

ميانه روى در خوراك

۲۷۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند عز و جل مى گويد : پنج چيز را در پنج چيز نهادم و حال آنكه مردم آن را در پنج چيز ديگر مى جويند ، پس آن را نمى يابند . دانش را در گرسنگى و كوشش نهادم و مردم آن را در پرخورى و راحت طلبى مى جويند و نمى يابند . . . ۱

ر . ك : ص 79 «روزه» / ص 80 «كم خورى» / ص 96 «پرخورى» .

3 / 18

سحرخيزى

۲۷۴.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بامدادان به جستجوى دانش برخيزيد كه سحرخيزى مايه بركت و كاميابى است . ۲

3 / 19

غنيمت شمردن فرصت در خردسالى و جوانى

۲۷۵.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :كسى كه در خردسالى دانش آموزد ، مانند نقش بر سنگ است و كسى كه در بزرگسالى دانش آموزد ، مانند كسى است كه بر آب مى نگارد . ۳

۲۷۶.امام على عليه السلام :آنكه در خردسالى نياموزد ، در بزرگسالى پيش نيفتد . ۴

۲۷۷.امام على عليه السلام :آنكه در خردسالى بپرسد ، در بزرگسالى پاسخ دهد . ۵

1.عوالى اللئالى : ج ۴ ، ص ۶۱ ، ح ۱۱ .

2.تاريخ بغداد : ج ۱۳ ، ص ۲۷۰.

3.الفردوس : ج ۴ ، ص ۱۳۵ ، ح ۶۴۲۰.

4.غرر الحكم : ۸۹۳۷

5.غرر الحكم : ۸۲۷۳ .

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 30434
صفحه از 236
پرینت  ارسال به