139
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

پيامبر صلى الله عليه و آلهفرمود : هرچه مى خواهى بپرس . ۱

۲۹۲.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بدترين مردم كسانى اند كه از بدترين مسأله ها مى پرسند تا دانشمندان را به اشتباه اندازند . ۲

4 / 6

پرسيدن از چيزهايى كه پاسخش

زيان مى رساند

قرآن

«اى مؤمنان! از چيزهايى مپرسيد كه اگر بر شما آشكار شود بر شما ناهموار آيد و اگر هنگام فرود آمدن قرآن آنها را بپرسيد ، براى شما آشكار مى شود . خدا از آنچه بود درگذشت و او آمرزنده بردبار است .» ۳

«گفت اگر مرا پيروى مى كنى ، پس از چيزى مپرس تا خود از آن سخن به ميان آورم .» ۴

حديث

۲۹۳.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال حدودى را براى شما تعيين نموده است . از آنها فراتر نرويد و واجباتى را بر شما واجب ساخته ، پس آنها را تباه مكنيد و سنّتهايى را براى شما بنا نهاده ، پس از آنها پيروى كنيد و حرامهايى را بر شما حرام كرده ، پس آنها را هتك نكنيد و پاره اى چيزها را از روى رحمتش به شما بخشيده است؛

1.الإختصاص : ۴۳.

2.جامع الاُصول : ج ۵ ، ص ۵۸ ، ح ۳۰۶۷.

3.سوره مائده ، آيه ۱۰۱ .

4.سوره كهف ، آيه ۷۰ .


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
138

4 / 3

نيكو پرسيدن

۲۸۸.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نيكويى پرسش ، نيمى از دانش است . ۱

۲۸۹.امام على عليه السلام :هر كس نيكو بپرسد ، بداند . ۲

4 / 4

رعايت حقّ تقدّم

۲۹۰.امام صادق عليه السلام :دو مرد نزد پيامبر صلى الله عليه و آله آمدند : مردى از انصار و مردى از ثقيف . مرد ثقيفى گفت : اى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله! نيازى دارم . حضرت فرمود : برادر انصارى ات مقدّم است . گفت : اى پيامبر خدا صلى الله عليه و آله! من در سفرم و شتاب دارم . مرد انصارى گفت : به او اجازه دادم و نوبتم را به او وانهادم . ۳

ب : آنچه شايسته نيست

4 / 5

پرسيدن براى درمانده كردن

۲۹۱.ابن عباس :پيامبر صلى الله عليه و آله به عبداللّه بن سلام فرمود : اى ابن سلام! سپاس خداى راست بر نعمت هايش . آيا براى پرسيدن آمده اى يا درمانده كردن ؟ گفت : اى محمّد! براى پرسيدن آمده ام . فرمود : براى گمراهى يا هدايت . گفت :اى محمّد ! براى هدايت .

1.المعجم الأوسط : ج ۷ ، ص ۲۵ ، ح ۶۷۴۴.

2.غرر الحكم : ۷۹۳۳ .

3.الكافى : ج ۴ ، ص ۲۶۱ ، ح ۳۷.

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 29658
صفحه از 236
پرینت  ارسال به