35
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

2 / 14

بهتر از مال

۳۷.امام على عليه السلام :خداوند سبحان ، مال را به كسانى كه دوست يا دشمن دارد مى بخشد؛ ولى دانش را جز به كسى كه دوست دارد نمى بخشد. ۱

۳۸.امام على عليه السلام :دانش در هفت چيز بر مال برترى دارد : نخست اينكه دانش ميراث پيامبران است و مال ميراث فراعنه . دوم اينكه دانش به بخشش كاستى نپذيرد و مال بدان كاستى گيرد . سوم اينكه مال به نگهبان نياز دارد اما دانش ، دارنده اش را نگه مى دارد . چهارم اينكه دانش همراه مرده مى رود و مال مى ماند . پنجم اينكه مال به چنگ مؤمن و كافر مى آيد ، ولى دانش تنها نصيب مؤمن مى شود . ششم اينكه همه مردم در كار دين خود به عالم نياز دارند ولى به صاحب مال نيازى ندارند . هفتم اينكه دانش در گذشتن از صراط آدمى را نيرو مى بخشد ، ولى مال مانع اوست . ۲

ر . ك : ص 114 «واجب تر از طلب مال» .

2 / 15

انفاق نابودش نمى كند

۳۹.امام على عليه السلام :همه چيز با انفاق كاستى گيرد ، جز دانش . ۳

ر . ك : ص 163 «استوارى دانش» .

2 / 16

كمال ايمان

۴۰.امام على عليه السلام :سه ويژگى در هر كه باشد ايمانش به كمال

1.غرر الحكم : ۳۵۲۲ .

2.آداب تعليم و تعلّم : ۶۴ .

3.غرر الحكم : ۶۸۸۸ .


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
34

مايه شرف او گردد . ۱

ر . ك : ص 31 «معيار ارزش انسان» / ص 32 «سرافرازى دو سرا» .

2 / 10

برترين حِرز

۳۱.امام على عليه السلام :دانش ، حرز (نگهدارنده) است . ۲

۳۲.امام على عليه السلام :دانش ، پرده اى جلوگير از آفتهاست . ۳

2 / 11

پوشاندن عيوب

۳۳.امام على عليه السلام :آنكه جامه دانش بپوشد ، عيبش از مردم نهان ماند . ۴

2 / 12

پرسودترين گنج

۳۴.امام على عليه السلام :گنجى سودمندتر از دانش نيست . ۵

۳۵.امام على عليه السلام :دانش ، گنج بزرگى است كه فنا نمى پذيرد . ۶

2 / 13

بهترين ميراث

۳۶.امام على عليه السلام :دانش ، ميراثى ارجمند و نعمتى عام و گسترده است . ۷

1.كشف الغمّه : ج ۳ ، ص ۱۴۰ .

2.غرر الحكم : ۲۱۸

3.غرر الحكم : ۷۲۰ .

4.تحف العقول : ۲۱۵ .

5.الكافى : ج ۸ ، ص ۱۹ ، ح ۴.

6.غرر الحكم : ۱۲۳۴

7.غرر الحكم :۱۷۰۱ .

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 29666
صفحه از 236
پرینت  ارسال به