37
سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث

فصل سوم

آثار دانش

3 / 1

ايمان

قرآن

«تا دانش يافتگان دانند كه اين قرآن، حقّ است و از جانب پروردگار توست ، پس بدان ايمان آورند و دلهايشان براى آن خاضع گردد و براستى ، خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند به سوى راهى راست رهنماست» . ۱

حديث

۴۵.امام على عليه السلام :ايمان و دانش ، برادران همزادند و دو رفيق اند كه از هم جدا نمى شوند . ۲

ر . ك : ص 35 «كمال ايمان» / ص 75 «ايمان» .

3 / 2

بيم

قرآن

«از ميان بندگان خدا ، تنها دانايان از او بيم دارند . بى گمان

1.سوره حجّ ، آيه ۵۴ .

2.غرر الحكم : ۱۷۸۵ .


سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
36

رسد : خرد ، بردبارى و دانش . ۱

ر . ك : ص 37 «ايمان» / ص 75 «ايمان» .

2 / 17

شرط عمل

۴۱.پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :آن كس كه بى دانش دست به كارى زند بيش از آنكه اصلاح كند تباه مى سازد . ۲

۴۲.امام صادق عليه السلام :عمل كننده بى بصيرت ، مانند رونده در بيراهه است . هر چه تندتر رود از مقصد دورتر شود . ۳

ر . ك : ص 38 «عمل» / ص 187 «عمل» و ص 197 «عمل نكردن» / ص 217 «دانشمندان بد» .

2 / 18

پايان ناپذير

قرآن

«بالاتر از هر دانشمندى ، دانايى هست» . ۴

حديث

۴۳.امام على عليه السلام :به پايان دو چيز نمى توان رسيد : دانش و خرد . ۵

۴۴.امام على عليه السلام :هر كس ادعا كند كه به انتهاى دانش رسيده است ، نهايت نادانى خود را آشكار ساخته است . ۶

1.غرر الحكم : ۴۶۵۸ .

2.الكافى : ج ۱ ، ص ۴۴ ، ح ۳

3.الكافى : ج ۱ ، ص ۴۳ ، ح ۱ .

4.سوره يوسف ، آيه ۷۶ .

5.غرر الحكم : ۵۷۶۸

6.غرر الحكم : ۹۱۹۳ .

 • نام منبع :
  سيماي علم و حكمت در قرآن و حديث
  سایر پدیدآورندگان :
  مسعودی، عبدالهادی
  تعداد جلد :
  1
  ناشر :
  سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
  محل نشر :
  قم
  تاریخ انتشار :
  1382
  نوبت چاپ :
  اوّل
تعداد بازدید : 29664
صفحه از 236
پرینت  ارسال به