بررسی سندی و دلالی حدیث «شرارکم عزابکم»

نشریه : حدیث و اندیشه

نویسنده : پديدآورنده : جواد نصیری وطن
پديدآورنده : سهیلا پیروزفر

سال / شماره پیاپی / صفحه 23-42

چکیده :

یکی از احادیثی که نیاز به بررسی و تأمل دارد، حدیث «شرارکم عزابکم» است. با بررسی‌های انجام شده مشخص شد در منابع اهل سنت به چهار شکل روایت شده و اولین بار در مسند احمد بن حنبل آمده است و در منابع شیعه اولین بار در کتاب المقنعه شیخ مفید و سپس در کتاب روضة الواعظین فتال نیشابوری و «جامع الاخبار» شعیری آمده است. یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که روایت مورد نظر در منابع شیعه و اهل سنت، سند معتبری ندارد و ضعیف به شمار می­رود؛ ولی متن آن با روایت‌های دیگر که تجرد گرایی را مذمت کرده در یک راستا است و با منطق قرآن که تأکید زیادی بر ازدواج و تشکیل خانواده داشته هماهنگ است، همچنین قیدهای اضافی از جمله «اخوان الشیاطین و اراذل موتاکم» که به فرد مجرد نسبت داده شده است، مورد تأیید آیات قرآن است.

کلیدواژه‌های مقاله :روایت شرارکم عزابکم؛ مفهوم شر؛ تجرد گرایی؛ اراذل موتاکم؛ اخوان الشیاطین