تبارشناسی روایت سجدۀ زن بر شوهر در جوامع روایی متقدم امامیه

نشریه : حدیث پژوهی

نویسنده : پديدآورنده : مهدی ایزدی
پديدآورنده : محمد حسن شیرزاد
پديدآورنده : محمد حسین شیرزاد

سال / شماره پیاپی / صفحه 51-74

چکیده :

یکی از پرسش‏های نوظهور در جوامع مسلمان که محصول تماس فرهنگی با جهان غرب است، پرسش از جایگاه زنان در محیط خانواده است. در این میان، وجود برخی از روایات در جوامع روایی فریقین که جایگاهی پست به زنان نسبت به مردان اعطا می‏کند، چالش‏ های فراوانی را موجب شده است. یکی از این روایات که در جوامع روایی امامیه نیز به چشم می‏ خورد، روایت «لو أمرتُ أحداً أن‏یَسجدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأهَ أن‏تَسجدَ لِزوجِها» است. این نوشتار، تبارشناسی این روایت را در دستور کار قرار داده و پس از شناسایی مهد اصلی شکل‏ گیری آن، میزان اصالت آن در جوامع روایی امامیه را مورد سنجش قرار داده است. این مطالعه آشکار می‏نماید که مهد اصلی این روایت، حلقات تحدیث اهل سنت در بوم کوفه بوده است. سپس این روایت با یک انتقال دومرحله‏ ای، ابتدا وارد حلقات تحدیث زیدیه شده و با میانجیگری آن‌ها به حلقۀ تحدیث امامیه انتقال یافته است.

کلیدواژه‌های مقاله :نقد سندی، بوم‏شناسی، تبارشناسی روایات، زن و شوهر، سجدۀ زن بر شوهر.