استعمال سنت در روایات (بخش دوم)

نشریه :

نویسنده : پديدآورنده : سید محمدکاظم طباطبایی

سال / شماره پیاپی / صفحه 1-9

چکیده :

یک معنای آن، سنت به عنوان حجت است که مورد توجه اصولیان است و باید مورد بحث قرار بگیرد. سنت در اینجا در عرض کتاب است اما ویژگی هایی دارد که آن را با ديگر معانی سنت متفاوت می کند.
معنای ديگر سنت که اشاره شد، سنت در مقابل بدعت بود، یعنی آن چیزی که به عنوان شریعت مطرح است و از جانب پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم رسیده است.
سنت به معنای حجت در مقابل کتاب قرار می گرفت و شامل قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم و همين طور شامل قول و فعل و تقریر ائمه معصومين عليهم السلام می شود. سنتی که در مقابل بدعت است می باید اینگونه باشد، اما در مقام کاربرد روایی سنت معمولا تنها نسبت به ما صدر عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم مطرح شده است

کلیدواژه‌های مقاله :سنت.روایات.