سلامت قلب و تقویت آن

پرسش :

چه چیزهایی برای سلامت قلب و تقویت آن مفید است؟پاسخ :

۱. سیب: سیب، سودمندترین چیز برای قلب و مایه شست وشوی آن است.[۱]

۲. سرکه: سرکه، قلب را زنده و روشن می کند[۲]و همراه خوبی برای غذاست؛ زرداب را می شکند؛ صفرا را فرو می نشانَد.[۳]

۳. انار: انار را ناشتا خوردن، قلب را چهل روز روشن می کند.[۴]

۴. عدس: عدس، دل (قلب) را نازک می کند و اشک را می افزاید.[۵]خداوند، این نکته را به یکی از پیامبران بنی اسرائیل فرمود که از سنگ دلی به درگاه الهی شکایت کرده بود.[۶]

۵. بِه: بِه، دل را استواری و نشاط می بخشد و قلب را شجاعت می دهد و فرزند را نیکو می کند[۷]و سنگینی و تاریکیِ سینه را از میان می بَرَد و دل را جلا می دهد.[۸]پیامبر اسلام، خوردن بِهْ را به جعفر بن ابی طالب، برادر امام علی(ع)، برای تقویت و شجاعت قلب سفارش فرمود.[۹]

۶. گلابی: گلابی، دل را جلا می دهد و دردهای درون را تسکین می بخشد.[۱۰]

۷. عسل: عسل، از قلب نگهداری می کند و سردیِ سینه را از بین می بَرَد؛[۱۱]دل را جلا می دهد و بلغم را از بین می برد. البته عسل، شفای هر بیماری است و در خوردن آن، هیچ بیماری ای نیست.[۱۲]

۸. تلبینه: تلبینه، نوعی آش است که از سبوس و شیر و عسل تهیه می شود. این آش، دل اندوهگین را جلا می بخشد.[۱۳]

۹. بوی خوش: بوی خوش،  قلب را استواری می بخشد.[۱۴]


[۱]طبّ الأئمّة، ابنی بسطام، ص ۱۳۵ (از امام صادق(ع)).

[۲]المحاسن، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۹۲۵ (از امام صادق(ع)).

[۳]الکافی، ج ۶، ص ۳۲۹، ح ۷؛ المحاسن، ج ۲، ص ۲۸۴، ح ۱۹۲۴ (از امام علی(ع)).

[۴]الکافی، ج ۶، ص ۳۵۴، ح ۱۱؛ المحاسن، ج ۲، ص ۳۵۷، ح ۲۲۴۰ (از امام صادق(ع)).

[۵]الکافی، ج ۶، ص ۳۴۳، ح ۱ (از امام علی(ع)).

[۶]همان، ح ۲؛ المحاسن، ج ۲، ص ۳۰۷، ح ۲۰۲۰.

[۷]کنز العمّال، ج ۱۰، ص ۴۰، ح ۲۸۲۶۰ (از پیامبر خدا(ص)). نیز، ر.ک: مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۳۷۲، ح ۱۲۳۱؛ الکافی، ج ۶، ص ۳۵۷، ح ۱ (از امام علی(ع)).

[۸]المحاسن، ج ۲، ص ۳۶۴، ح ۲۲۷۰ (از پیامبر خدا(ص)).

[۹]الکافی، ج ۶، ص ۳۵۷، ح ۴؛ المحاسن، ج ۲، ص ۳۶۶، ح ۲۲۷۵ (از امام کاظم(ع)).

[۱۰]الکافی، ج ۶، ص ۳۵۸، ح ۱ (از امام صادق(ع)).

[۱۱]مکارم الأخلاق، ج ۱، ص ۳۵۸، ح ۱۱۶۸ (از پیامبر خدا(ص)).

[۱۲]همان، ص ۳۵۹، ح ۱۱۷۲ (از امام علی(ع)).

[۱۳]الکافی، ج ۶، ص ۳۲۰، ح ۲؛ المحاسن، ج ۲، ص ۱۷۱، ح ۱۴۷۷ (از امام صادق(ع)).

[۱۴]الکافی، ج ۶، ص ۵۱۰، ح ۳؛ قرب الاسناد، ص ۱۶۷، ح ۶۱۰ (از پیامبر خدا(ص)).پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت