مرمّت و تجديد بناى كعبه

پرسش :

چند بار کعبه مرمت و تجدید بنا شده است؟پاسخ :

كعبه و مسجد الحرام در طول تاريخ اسلام، بارها مرّمت و تجديد بنا شده است. اين تعميرات، معمولاً پس از سيل هاى فراوان مكّه و گاه پس از جنگها، انجام گرفته است.

الف ـ سيل ها

از پيدايش اسلام تا كنون، نزديك به صد سيل به مسجد الحرام و كعبه، آسيب رسانده است كه برخى از آن ها به نام هاى خاصى، مشهور شده اند همچون: سيل «امّ نهشل» در خلافت عمر و «حجاف» و «المخبل» در خلافت عبدالملك بن مروان و سيل «ابن حنظله» در روزگار مأمون.

ب ـ جنگها

با وجود قداست و حرمت كعبه، سه حمله بزرگ به مكّه، زيان هاى بزرگى را به كعبه وارد ساخت كه عبارتند از:

 ۱ ـ حمله لشكر يزيد بن معاويه به فرماندهى حصين بن نمير (سال ۶۳ ه) جهت سركوبى عبداللّه بن زبير.

 ۲ ـ حمله سپاه عبدالملك بن مروان به فرماندهى حجّاج ثقفى (سال ۷۳ ه) جهت سركوبى ابن زبير.

 ۳ ـ حمله قرمطيان در روزگار خلافت عباسيّان (سال ۳۱۷ ه ) و ربودن حجر الأسود.

 تعمير بيت به خلفا و پادشاهان و اميران وقت مكّه نسبت داده شده است، مانند: عبداللّه بن زبير (۶۴ ه) و عبدالملك بن مروان (۷۴ ه) و سلطان سليم عثمانى (۹۶۰ ه) و سلطان مراد عثمانى (۱۰۴۰ ه) و در آخرين تعمير (۱۴۱۷ ه ) داخل كعبه را بتن ريزى كرده و بالا آوردند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت