آشنایی با کتابخانه تخصصی «دارالحدیث»

کتاب هایی با موضوع حدیث از ایران و دیگر کشورهای اسلامی همه در یک کتابخانه (کتابخانه تخصصی دارالحدیث) آشنایی با کتابخانه تخصصی «دارالحدیث»

دو سوم کتاب های این کتابخانه به زبان عربی وبقیه به زبان های فارسی و انگلیسی و زبان های  دیگر هست

  • آشنایی با کتابخانه تخصصی «دارالحدیث» (دانلود)