تخریب کعبه در اثر جنگ

پرسش :

آیا کعبه در اثر جنگ تخریب شده است؟پاسخ :

با وجود قداست و حرمت كعبه، سه حمله بزرگ به مكّه، زيان هاى بزرگى را به كعبه وارد ساخت كه عبارتند از:

 ۱ ـ حمله لشكر يزيد بن معاويه به فرماندهى حصين بن نمير (سال ۶۳ ه) جهت سركوبى عبداللّه بن زبير.

 ۲ ـ حمله سپاه عبدالملك بن مروان به فرماندهى حجّاج ثقفى (سال ۷۳ ه) جهت سركوبى ابن زبير.

 ۳ ـ حمله قرمطيان در روزگار خلافت عباسيّان (سال ۳۱۷ ه ) و ربودن حجر الأسود.

 تعمير بيت به خلفا و پادشاهان و اميران وقت مكّه نسبت داده شده است، مانند: عبداللّه بن زبير (۶۴ ه) و عبدالملك بن مروان (۷۴ ه) و سلطان سليم عثمانى (۹۶۰ ه) و سلطان مراد عثمانى (۱۰۴۰ ه) و در آخرين تعمير (۱۴۱۷ ه ) داخل كعبه را بتن ريزى كرده و بالا آوردند.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت