شباهت امام مهدی(ع) به پیامبران

پرسش :

امام مهدی(ع) به کدام پیامبران شباهت دارد؟پاسخ :

امام باقر(ع) در حدیثی با بیان شباهت امام مهدی(ع) به پنج پیامبر، می فرماید:

قائم خاندان محمّد، به پنج پیامبر شباهت دارد: یونس بن متّا، یوسف بن یعقوب، موسی، عیسی و محمّد. درودهای خدا بر او و بر ایشان باد!

شباهتش به یونس بن متّا، بازگشت از غیبت است، در حالی که با وجود سنّ بالا، جوان مانده است.

شباهتش به یوسف بن یعقوب، غایب شدنش از خاص و عام است و پنهان ماندنش از چشم برادرانش و نامعلوم بودنش بر پدرش یعقوب با وجود مسافت اندک میان او و پدر و اهل و پیروانش.

شباهتش به موسی، بیمناکی مداومش است و طولانی شدن غیبتش و پنهان بودن ولادتش و رنج پیروانش و آزار و توهین هایی که پس از او دیدند، تا آن که خدای عزّ و جلّ در ظهور و یاری و تأییدش در برابر دشمنش اجازه دهد.

شباهتش به عیسی، اختلاف افراد در باره اوست، تا آن جا که دسته ای گفتند: متولّد نشده است و دسته ای گفتند: مرده است و دسته ای گفتند: کشته و به صلیب کشیده شده است.

و شباهت او به جدّش مصطفی، قیام مسلّحانه و کشتن دشمنان خدا و دشمنان پیامبر خدا(ص) و نیز گردنکشان و طاغوت هاست و این که او با سلاح و وحشت در دل دشمنان،یاری می شود و هیچ پرچمی از او مغلوب نمی گردد.[۱]،[۲]


[۱]. کمال الدین: ص ۳۲۷ ح ۷.

[۲]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۳ ص ۷ ـ ۲۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت