تخریب کعبه با سیل

پرسش :

آیا کعبه با سیل تخریب شده است؟پاسخ :

از پيدايش اسلام تا كنون، نزديك به صد سيل به مسجد الحرام و كعبه، آسيب رسانده است كه برخى از آن ها به نام هاى خاصى، مشهور شده اند همچون: سيل «امّ نهشل» در خلافت عمر و «حجاف» و «المخبل» در خلافت عبدالملك بن مروان و سيل «ابن حنظله» در روزگار مأمون.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت