امام مهدی(ع) و جزیره خضرا

پرسش :

آیا امام مهدی(ع) در جزیره خضرا زندگی می کند؟پاسخ :

جزیره خضرا، منطقه ای در جنوب اسپانیا نزدیک تنگه جبل الطارق است که در منابع کهن از آن به «باب الأندلس» یاد شده است. جزیره خضرا به عنوان محلّ سکونت و اقامت صاحب الأمر، از دوره صفویه در ادبیات شیعیان مطرح شده است. دو گزارش در منابع حدیثی و اعتقادی شیعه در این باره آمده است که در مقام تحلیل و نقد آن باید گفت:

۱. نقل ها به صورت وِجاده (نقل از نسخه هاى منسوب به محدّثانِ گذشته، بدون روایت معتبر و سلسله راویان و اجازه روایت) هستند و اعتبار لازم را ندارند.

۲. شکل و لحن داستان، گونه ای قصّه گویی را به ذهن متبادر می کند که با فرهنگ حدیثی ما بیگانه است.

۳. این جزیره از جمله چیزهایی است که حتّی در دوره های اخیر و با گسترش امکانات جستجو و کاوش، اثری از آن دیده نمی شود.

۴. هیچ اثر اعتقادی بر این مطالب بار نمی شود؛ زیرا مکان زندگی امام مهدی(ع) و خانواده ایشان، موضوعی تاریخی است و عقیدتی شمرده نمی شود.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۳ ص ۷۰ ـ ۷۳.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت