ازدواج حضرت مهدی(ع)

پرسش :

آیا امام مهدی(ع) در عمر طولانی خود، ازدواج نموده است؟پاسخ :

درباره ازدواج امام مهدی(ع) سه دیدگاه مطرح شده است:

یک. امام مهدی(ع) ازدواج کرده است، گرچه از خصوصیات آن اطّلاعی نداریم.

دو. امام مهدی(ع) ازدواج نکرده است.

سه. برای ازدواج امام مهدی(ع) دلیل کافی نداریم. از این رو باید سکوت کرد.

هر چند برای دیدگاه های اوّل و دوم دلایلی آورده شده، به نظر ما در این مسئله باید نظریه سکوت را انتخاب کرد؛ زیرا:

اوّلاً: این مسئله از مسائل حاشیه ای مهدویت است که سکوت در آن، به اصل مسئله و جایگاه و آثار آن، لطمه ای نمی زند.

ثانیاً: بزرگان شیعه تا قبل از دوره معاصر، به صورت جدّی در این مسئله وارد نشده اند. از این رو، حدود هزار سال، این مسئله مسکوت بوده و هیچ مشکلی نیز ایجاد نکرده است.

ثالثاً: ادلّه هر دو طرف (موافقان و مخالفان)، در آن حد از اعتبار نیست که بتوان به استناد آنها، تکلیف این مسئله تاریخی را روشن ساخت.

رابعاً: ادلّه نقل شده، گذشته از ضعف سندی، با هم معارضه دارند و هیچ رجحانی برای یک دسته بر دسته دیگر نیست و تنها از نظر کمّی، شمار روایات گروه موافقان، بیشتر است.

از این رو، سکوت اختیار کردن در مسئله، با موازین عقلی و دینی، سازگارتر است.[۱]


[۱]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۳ ص ۴۵ ـ ۵۶.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت