مزار شمارى از عالمان و مشاهير در كاظمين

پرسش :

مرقد چند تن از علما و مشاهیر برجسته در کاظمین(ع) را تعیین کنید.پاسخ :

مزار ابو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه (م ۳۶۸ق)

از بزرگان و فقها و محدّثان اماميه است.كتاب كامل الزيارات او مشهور است. وى در قم به دنيا آمد و در سال ۳۶۷ يا ۳۶۸ ق، در بغداد درگذشت و آرامگاهش در رواق شرقىِ قبر مطهّر كاظمين به همراه قبر شيخ مفيد است.[۱]

مزار شيخ مفيد (م ۴۱۳ ق)

محمّد بن محمّد بن نعمان العكبرى، معروف به شيخ مفيد، با كنيه ابو عبد اللّه  در سال ۳۳۶ يا ۳۳۸ق در حومه بغداد به دنيا آمد. وى از مشهورترين مؤلّفان و متكلّمان اماميه و بزرگْ مرجع شيعه در روزگار خود بوده است.[۲] او نزديك به دويست كتاب بزرگ و كوچك دارد. وفات او در سال ۴۱۳۳ ق بوده و مرقدش در رواق شرقىِ قبر مطهّر كاظمين واقع شده است.[۳]

مزار منسوب به سيّد مرتضى و سيّد رضى

دو برادر سيّد مرتضى و سيّد رضى در بغداد و در منزل مسكونى خود دفن شدند و پس از آن جا به كربلا منتقل و در حرم مطهّر امام حسين عليه السلام به خاك سپرده شدند. امروزه اين دو قبر منسوب به سيّد رضى و سيّد مرتضى ـ كه ظاهرا همان محلّ اوليه دفن آنان بوده ـ داراى گنبد و بارگاهى است و در نزديكى يكديگر در اوّل شارع سيّد رضى در جنوب شرقى حرم قرار دارد.

مزار خواجه نصير الدين طوسى (م۶۷۲ ق)

خواجه نصير الدين محمّد بن محمّد بن حسن طوسى، از عالمان، متكلّمان و رياضيدانان مشهور شيعه در سال ۵۹۷ ق، در طوس به دنيا آمده است. تأليفات فراوانى در كلام و عقايد و رياضى و هندسه دارد. وى هنگام تهاجم هولاكوخان مغول به بغداد و سرنگونى خلافت عبّاسى، وزير و همراه خان مغول بود. وى در ۶۷۲ق، از دنيا رفت و در رواق غربى حرم مطهر كاظمين به خاك سپرده شد.[۴]

مزار ابو يوسف قاضى (۱۸۲ق)

وى در سال ۱۶۶ ق، به منصب قضاوت در بغداد پايتخت خلافت بنى العبّاس برگزيده شد و نخستين كس در اسلام است كه به عنوان «قاضى القضات» شهرت يافت. در سال ۱۸۲ ق، وفات يافت و قبر او در جنوب شرقى صحن مطهّر در كنار باب فاطمه عليهاالسلام درون يكى از حجره هاست.[۵]

مزار سيّد اسماعيل صدر(م ۱۳۳۸ق)

سيّد اسماعيل صدر، متولّد ۱۲۵۸ ق، در اصفهان، از بزرگان علما و از مراجع تقليد بنام و شاگرد ميرزاى شيرازى بود. وى در سال ۱۳۳۸ ق، از دنيا رفت و در رواق حرم، روبه روى شيخ مفيد دفن گرديد. در اين مكان، چندين نفر از خاندان آل صدر مدفون هستند.[۶]

مزار خاندان سلماسى

در رواق حرم مطهّر، روبه روى مزار شيخ مفيد با فاصله كوتاهى، محل دفن چندين نفر از خاندان سلماسى است از جمله شيخ زين العابدين سلماسى از شاگردان مرحوم بحر العلوم متوفى ۱۲۶۶ ق.[۷]

مزار سيّد عبد اللّه  شُبّر (م ۱۲۴۲ق)

آرامگاهى در رواق كاظمين به خزانه معروف است كه سيّد عبد اللّه  شُبّر از علماى بنام عصر خود و پدرش محمّد رضا مستجاب الدعوه (م ۱۲۳۰ ق) در آن جا دفن اند.[۸]

مزار جمع كثيرى از مشاهير

برخى از اين مشاهير، عبارت اند از: محمّد امين فرزند هارون الرشيد و مادرش زبيده همسر هارون ؛ معزّ الدوله آل بويه (م ۳۵۶ق) ؛ جلال الدوله آل بويه (م ۴۳۶ق) ؛ حسن بن محمّد مهلبى وزير (م ۳۵۲ق) ؛ ابن حمدون نويسنده (م ۵۶۲ق) ؛ فرهاد ميرزا.[۹]

 

[۱] . ر .ك : أعيان الشيعة: ج ۴ ص ۱۵۴ ، موسوعة طبقات الفقهاء: ج ۱/۱۴ ص ۱۲۲ ش ۱۳۴۲ . پدر وى در قممدفون است .

[۲] . رجال النجاشى : ص ۳۹۹ .

[۳] . ر. ك: أعيان الشيعة: ج ۹ ص ۴۲۰ ، موسوعة طبقات الفقهاء: ج ۵ ص ۳۳۴ ش ۲۰۱۲ .

[۴] . ر.ك: أعيان الشيعة: ج ۹ ص ۴۱۴ ، موسوعة طبقات الفقهاء: ج ۷ ص ۲۴۳ ش ۲۵۸۹ ، موسوعة العتباتالمقدسة : ج ۱ ص ۱۲۸ .

[۵] . ر .ك : تاريخ حرم كاظمين : ص ۲۴۹ ، مزارات بغداد: ص ۶۳ .

[۶] . ر .ك : أعيان الشيعة: ج ۳ ص ۴۰۳ ، تراث كربلا: ص ۲۹۳ .

[۷] . ر.ك: أعيان الشيعة : ج ۲ ص ۱۱۲ و ج ۷ ص ۱۶۷.

[۸] . ر .ك : أعيان الشيعة: ج ۸ ص ۸۲ و ج ۹ ص ۲۹۰ ، موسوعة طبقات الفقهاء: ج ۱۳ ص ۳۷۰ ش ۴۱۷۶.

[۹] . ر .ك : تاريخ حرم كاظمين : ص ۲۵۰ .پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت