حکمت تأخیر ظهور

پرسش :

چه حکمتی در به تأخیر افتادن ظهور امام مهدی(ع) نهفته است؟پاسخ :

اصلى ترین حکمت تأخیر در قیام مهدوى، فراهم نشدن زمینه فرهنگى در سطح جهانى براى تحقّق آن است. به سخن دیگر، مهم ترین عامل مؤثّر انسانى در رخداد این قیام، آمادگى فکرى و وحدت نگرش همه اقوام و ملل انسانى درباره مدیریت جهان به وسیله انسان کامل است و تا زمانى که این محقّق نگردد، قیام به تأخیر خواهد افتاد یا رخ نخواهد داد.

در توضیح این حکمت، باید توجّه داشت که در قیام امام مهدى(ع)، دو عنصر مهم و مؤثّر وجود دارد:

یک. گستره وسیع انسانى و جغرافیایى قیام امام مهدى(ع) که تمام مرزهاى جغرافیایى کره زمین و همگى اقوام و ملل انسانى را شامل مى شود.

دو. وجود زمینه فرهنگى و سیاسى.

با در نظر گرفتن این که سیره امامان پیشین برای تحقّق حکومت اهل بیت(ع)، بهره گیرى از اعجاز یا کشتار فراوان بدون توجّه به زمینه هاى فرهنگى و سیاسى جامعه اسلامى نبوده، تحقّق اهداف قیام امام مهدى(ع)، منوط به آگاهى پیشین مردمان از راهبردهاى فرهنگى و سیاسى آن است و این، جز با آمادگى فکرى و وجود زمینه هاى معرفتى در مخاطبان درباره این قیام، ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، اصل قرآنی «اراده تغییرپذیرى از سوى انسان» به عنوان یکى از سنّت هاى الهى،[۱]در قیام امام مهدى(ع) ـ که از مصادیق تامّ تغییر فردى و اجتماعى است ـ نیز جاری است. طبعاً با آماده شدن توده هاى مردم جهت پذیرش حکومت مهدوى، تنها سران استکبار و معاندان حق اند که طعم مجازات و شمشیر امام(ع) را خواهند چشید.[۲]


[۱].﴿إِنَّ اللهَ لا یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یغَیرُوا ما بِأَنفُسِهِم؛ در حقیقت، خدا حال قومى را تغییر نمى دهد تا این که آنان حال خود را تغییر دهند﴾ (رعد: آیه ۱۱).

[۲]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۹ ص ۹۳ ـ ۹۵.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت