اعتبار سنجی سندی و محتوایی روایت جدل امام علی(ع) با رسول خدا (ع)

نشریه : حدیث حوزه

نویسنده : پديدآورنده : علی راد
پديدآورنده : روح الله بهمنی

سال / شماره پیاپی / صفحه 25-44

چکیده :

بنا بر مضمون روایتی نقل شده از ابن شهاب زهری، امام علی (ع) با رسول خدا (ع) در بیدار کردن او برای خواندن نماز شب جدل کرده و با استدلالی جبرگونه در توجیه توفیق برای عبادت شبانه، رسول خدا (ع) را آزرد. این متن که در جوامع حدیثی کهن اهل سنت نقل شده است، در برخی کتب روایی متاخر شیعه نیز حضور یافته است. بر اساس مبانی کلامی امامیه، مضمون این روایت علاوه بر ناسازگاری با شخصیت معصوم، نوعی تمایل به انگاره جبر را نیز ترویج می دهد. این مقاله با بهره گیری از روش نقد الحدیث، سند و دلالت این روایت را به بوته سنجش سپرده است.

کلیدواژه‌های مقاله :جعل حدیث ،جبر ،زهری ،جدل ،سیاست امویان