تاريخ : شنبه 1396/2/16
کد خبر: 58815

تازه های نشر مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث

کتاب نحو کاربردی (ساختارهای نحوی در آیات و روایات) چهاردهمین درس نوشتار از متون آموزشی مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث است که بهار ۹۶ چاپ و روانه بازار نشر شد.

حجت الاسلام مهدی غلامعلیرئیس مرکز آموزش الکترونیکدانشگاه قرآن و حدیث، در گفتگو با خبرگزاری شبستان در قم با اشاره به  تازه های نشر مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه قرآن و حدیث گفت: تاثیر قرآن بر اعراب ، نقش اعراب قرآن و وجوه بلاغی در فهم دقیق قرآن، تبیین مشکلات نقش نحوی برخی از الفاظ قرآن کریم ، جمله و انواع آن، کلام وانواع آن، جمله اسمیه، نواسخ، نواسخ حرفی، جمله فعلیه، متعلقات فعل و مشتق، مفعول مطلق، مفعول فیه، مفعول له و مفعول معه، حال، تمیز، حصر (استثنا)، منادی، اضافه، مجرور به حرف جاره، توابع(صفت وعطف بیان)، بدل، تاکید، عطف به حروف، عناوین این کتاب ها می باشد.

رئیس مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث، تصریح کرد: کتاب نحو کاربردی (ساختارهای نحوی در آیات و روایات) یکی از مجموعه متون تدوینی نشر مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث است، که این مجموعه با عنوان «متنا» معرفی شده است.

وی افزود: کتاب نحو کاربردی توسط سید محمد منصوری(حسینی نیا) گردآوری شده و با شمارگان ۵۰۰ نسخه جلد نرم و بهای ۱۸۵۰۰ تومان توسط انتشارات دارالحدیث چاپ و منتشر شده است.

حجت الاسلام غلامعلی تصریح کرد: از مجموعه کتاب های متنا، سه کتاب دیگر با این عناوین منتشر شده است: درآمدی بر فهم احادیث مشکل، تالیف سید محمد کاظم طباطبایی، مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین تالیفسید محمد کاظم طباطبایی، بلاغت کاربردی (علوم بلاغی و زیبایی شناختی در قرآن و حدیث) تالیف سید محمد منصوری(حسینی نیا).

مبانی شاخت حدیث از دیدگاه فریقین

مطالب کتاب برای پانزده جلسه درس تنظیم شده است. «مبانی شناخت حدیث» یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «هدف درس» آغاز و به «چکیده» پایان می یابد.

این کتاب بر آن است تا موضوعاتی همچون مفهوم سنت و چرایی اعتبار آن، رابطهٔ قران و سنت، تأثیر روایات در فهم آیات، گسترهٔ سنت و حدیث، هندسهٔ دانش‌های حدیثی و ویژگی‌های حدیث شیعه و حدیث اهل سنت در مرحلهٔ صدور، گزارش و نگارش را به بوتهٔ بررسی و مداقّه آورد و در پایان، استدلال اهل سنت دربارهٔ عدالت صحابه و نقد عالمان شیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

عناوین درسها بدین قرار است:

کلیّات

اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها (۱)

اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها (۲)

حجیت سنّت نبوی

اعتبار سنّت اهل بيت(ع)

تأثیر روایات در فهم آیات قرآن (۱)

تأثیر روایات در فهم آیات قرآن (۲)

گسترۀ سنّت

بلاغت کاربردی (علوم بلاغی و زیبایی شناختی در قرآن و حدیث)

بلاغت کاربردی کتابی شامل ۳۱ درس است که یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «اهداف درس» آغاز و غالبا به «چکیده» ختم می شود.

حسن ختام کتاب با عنوان «علوم بلاغی» به دانش بدیع پرداخته است.

نویسنده در پیش گفتار، کتاب خود را اینگونه معرفی می کند:

این کتاب در سه بخش معانی، بیان و بدیع در آداب سخنوری نگاشته شده است.

بخش اول عهده دار چند مطلب است: ۱. شناسایی کلام، متکلّم، مخاطب، مقام و اعتبار مناسب. ۲. بررسی معانی اصلی و تبعی کلمه و کلام. ۳. ابواب فصل و وصل، حصر. ۴. ایجار، اطناب و مساوات.

بخش دوم: بازگو کنندهٔ دانش بیان (بازگویی یک مطلب به چند شیوه) است، شامل ابواب: تصریح، تشبیه، مجاز، استعاره، کنایه.

و بخش سوم نیز به نکاتی در دانش بدیع می پردازد.

لازم به ذکر است برخی از ابواب دانش معانی، به دلیل رعایت هدف آموزش در این دفتر، مختصراً یاد شده، و یا حذف گردیده است.

درآمدی بر فهم احادیث مشکل

گفتار و رفتار معصومان(ع)، در پی برنمودن معرفتی دینی، پاسخ به پرسشی خاص یا عام و یا زدودن شبهه ای از مردمان معاصر خود و برای آنان قابل فهم بوده است.

تفاوت فهم مخاطبان، اقتضای آن داشته که فراز و فرود معانی ارائه شده نیز متفاوت باشد؛ هم چنان که تطور واژگان و فرهنگ در دوره های متفاوت نیز سبب دیریابی دستیابی به مراد امام(ع) در دوره های پسینی گشته است.

روایاتی که دشواری در فهم داشته و یا از پیچیدگی یا علو مضمون برخوردار باشند، حدیث مشکل نامیده می شوند و دانشی که قواعد و مهارت های دستیابی به مفهوم صحیح و مراد اصلی روایات را تبیین می کند به «دانش مشکل الحدیث» نامبردار است.

روشن است که مجموعهٔ احادیث مراتب متفاوتی از پیچیدگی را در درون خود دارند، همچنان که فرد پژوهنده در این روایات نیز متفاوت بوده و از مراتب درک، فهم، تخصص و مهارت متفاوتی برخوردار است. از این رو احادیث مشکل، تنوع و گونه گونی فراوانی خواهد داشت.

این مجموعه در پی آن است که گونه های متفاوت حدیث مشکل را برکاود و راه های دستیابی به مراد و مقصود معصومین(ع) را با ذکر نمونه هایی به مخاطبان بنمایاند.

مطالب کتاب برای شانزده جلسه درس تنظیم شده است. «درآمدی بر فهم احادیث مشکل» یکی از «متون تدوینی نشر داخلی مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث» (متنا) است. هر درس با بیان «هدف درس» آغاز و به «چکیده» پایان می یابد.

وی یادآور شد: علاقه‌مندان جهت تهیه این کتاب و دﯾﮕﺮ آﺛﺎر ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻋﻠﻤﯽﻓﺮھﻨﮕﯽ داراﻟﺤﺪﯾﺚ می‌توانند به قم، میدان شهدا، خیابان معلم، روبروی اداره برق، ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺎﺷﺮان طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ ﭘﻼک ۲۹ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. همچنین می توانند به شهر ری، حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، درب جنوبی یا درب شرقی یا بازار قدیم مراجعه کنند و یا با شماره ۰۲۵۳۷۷۴۰۵۲۳ تماس بگیرند.

خبرگزاری فارس :
خبرگزاری ایکنا :
خبرگزاری ایرنا :