بررسي اشعار كتاب « الكافي » - صفحه 537

بررسى اشعار كتاب «الكافى»

باقر قربانى زرّين

چكيده

در اين نوشتار ، ابياتى از اصول ، فروع و روضه الكافى ، جمع آورى و ترجمه شده است و حتّى المقدور ، سعى گرديده تا منابع و مصادر اين ابيات نيز معرّفى گردند . نگارنده همچنين در پى آن است تا گرايش هاى ادبى مرحوم كلينى رحمه الله را از برخى ديگر از تأليفات وى استخراج نمايد . وى ترتيب ذكر ابيات در اين مقاله را بر اساس ترتيب مجلّدات هشت گانه الكافى آورده است . نگارنده در هر بابى ، ابيات مربوط به آن را ذكر و ترجمه مى نمايد و شرح كوتاهى درباره مضمون اين ابيات ارايه مى كند .
وى همچنين اين توضيح را مى دهد كه بيت مورد نظر را كدام امام و در باره چه موضوعى سروده و مأخذ اين شعر كجاست و در پى بيان چه مطلب مهمّى از مطالب دينى و اعتقادى است . ذكر نام شاعر ابيات و توجّه كردن به دقّت هاى ادبى برخى از اين اشعار ، از ديگر ويژگى هاى مقاله حاضر است .
كليدواژه ها : اشعار الكافى .

مقدّمه

سده هاى سوم و چهارم هجرى ، از جهت پيدايش و گردآورى «مجموعه هاى روايى» ، عصرى درخشان بود . هر چند نخستين تدوينگر حديث ، امير المؤمنين

صفحه از 554