رابطه میان حکومت جهانی اسلام و غیبت امام مهدی(ع)

پرسش :

چه رابطه ای میان حکومت جهانی اسلام و غیبت امام مهدی(ع) است؟پاسخ :

براى روشن شدن رابطه غیبت امام مهدى(ع) و برپایی حکومت جهانی اسلام، توجّه به سه نکته مهم، لازم است:

۱. از نگاه قرآن کریم، فراگیر شدن اسلام در جهان و غلبه آن بر همه ادیان در آینده تاریخ، امرى ضرورى، قطعى و اجتناب ناپذیر است:

﴿ هُوَ الَّذى أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدىٰ وَ دینِ الحَقِّ لِیظهِرَهُ عَلَى الدّینِ کُلِّهِ.[۱]

اوست که پیامبر خویش را با هدایت و دینِ حق روانه کرد تا آن را بر همه دین ها چیره کند﴾.

نیز خداوند متعال در کتاب زبور، به مردم وعده داده که روزى، صالحان بر زمین، حکومت خواهند کرد:

﴿ وَ لَقَد کَتَبنا فِى الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّکرِ أَنَّ الأَرضَ یرِثُها عِبادىَ الصّالِحُونَ.[۲]

و در زبور، پس از ذکر نوشتیم که زمین را بندگان صالحم به ارث مى برند﴾.

۲. از نظر قرآن، انسان، نقش اوّل را در ساختن سرنوشت خود و جهان دارد:

﴿ إِنَّ اللهَ لا یغَیرُ ما بِقَومٍ حَتّى یغَیرُوا ما بِأَنفُسِهِم.[۳]

خداوند، سرنوشت هیچ قوم [و ملّتى ] را تغییر نمى دهد، مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است، تغییر دهند﴾.

بنا بر این، فراگیر شدن اسلام در جهان و حاکمیت ارزش هاى دینى بر جامعه، بیش از هر چیز، بر اراده و انتخاب مردم، استوار است و خداوند متعال نخواسته که اسلام از طریق اعجاز و اجبار، جهانى شود:

﴿ وَ لَو شآءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَن فِى الأَرضِ کُلُّهُم جَمیعاً أَفَأَنتَ تُکرِهُ النّاسَ حَتّى یکونُوا مُؤمِنینَ.[۴]

و اگر پروردگار تو مى خواست، تمام کسانى که روى زمین هستند، همگى [به اجبار] ایمان مى آوردند. آیا تو مى خواهى مردم را مجبور سازى که ایمان بیاورند؟!﴾.

بر این اساس، براى فراگیر شدن ارزش هاى دینى در جهان، خواست مردم و فراهم بودن زمینه سیاسى و اجتماعى، لازم و ضرورى است. به عبارت دیگر، این امر باید آگاهانه و از روى اختیار باشد.

۳. برای رسیدن به مقصود (برپایی حکومت جهانى اسلام)، باید رهبرى الهى و نیرومند و توانا برای حکمرانی جهانی و پاسخگویى به نیازهاى جامعه بشر باشد.

بررسى احادیث نشان مى دهد که امام مهدى(ع) در آینده تاریخ اسلام، بقیة الله و تنها ذخیره از رهبران بزرگ الهى براى جهانى کردنِ ارزش هاى انسانى و اسلامى در جهان است. تنها اوست که مى تواند همه قدرت هاى شیطانى را در هم بکوبد، ریشه ظلم و تجاوز را در جهان قطع کند، بنیان هاى شرک و نفاق را ویران، احکام نورانى قرآن را احیا و همه ارزش ها و در رأس آنها عدالت اجتماعى را در جهان بر قرار نماید.[۵]


[۱]. توبه: آیه ۳۳.

[۲]. انبیا: آیه ۱۰۵.

[۳]. رعد: آیه ۱۱.

[۴]. یونس: آیه ۹۹.

[۵]. ر.ک: دانش نامه امام مهدی(ع) بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ: ج ۳ ص ۱۷۴ ـ ۱۷۷.پاسخگو : بخش پاسخ گویی پایگاه حدیث نت