تعین اجتماعی معرفت در نهج‌البلاغه

نویسنده : پديدآورنده : حسین اژدری زاده
استاد راهنما : حمید پارسانیا

صفحه 7-47

نشریه : اسلام و علوم اجتماعی

چکیده :

در این جستار به دنبال تحلیل و بررسی مطالبی در نهج‌البلاغه هستیم که در آنها بین معرفت‌های مختلف انسان و عوامل اجتماعی به گونه‌ای پیوند ایجاد شده باشد. برای اینکه این پیگیری مؤثرتر واقع شود از طرح‌های مهم مطرح در جامعه‌شناسی معرفت بهره می‌بریم. این پارادایم‌ها ما را به پرسش‌هایی رهنمون می‌کند. ما با استناد از عبارات حضرت امیر(ع) درصدد یافتن پاسخ به این پرسش‌ها هستیم.

کلیدواژگان : معرفت، نهج البلاغه