جايگاه ‏شناسي سنّت نبوي در « الكافي » - صفحه 357

جايگاه شناسى سنّت نبوى در «الكافى»

سيد منذرحكيم

تدوين: سيّد محمّدحسن حكيم

چكيده

با توجّه به اهمّيت سنّت نبوى و وجود برخى شبهات در باره اهتمام شيعه نسبت به سنّت پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ، در بخش اوّل اين مقاله ، ابتدا از نظر تحليلى ، جايگاه سنّت پيامبر صلى الله عليه و آله در منابع شيعه ، مورد بررسى قرار گرفته است و سپس ، با توجّه به آنچه به صورت مستند در منابع شيعه و اهل سنّت آمده ، جايگاه آن نزد اهل بيت عليهم السلام و راويان شيعه ، مورد بررسى قرار مى گيرد .
در بخش دوم اين مقاله نيز اهمّيت بررسى ميدانى در باره «ميزان كاربرد سنّت نبوى» در جوامع روايى شيعه ، تبيين مى شود و نتايج يك بررسى ميدانى در خصوص ميزان كاربرد سنّت نبوى در روايات الكافى ، به طور خلاصه ، تبيين مى گردد .

درآمد

از مباحث مهم و در خور توجّه در مباحث حديثى ، جايگاه شناسى روايات نبوى يا به تعبير دقيق تر ، سنّت نبوى نزد شيعيان و استفاده از آن در آثار حديثى شيعه است ؛ چرا كه در پرتو اين مباحث ، اهمّيت روايات نبوى در ميان شيعيان و جايگاه والا و ارزشمند آن ، بيش از پيش روشن مى شود و احيانا اگر برخى تصوّرات غلط و سطحى نسبت به مبانى شيعه و سيره علماى آن در اين خصوص وجود داشته باشد ، برطرف مى گردد .

صفحه از 382